Leserinnlegg: – Dropp vannbehandlingsanlegg

Snu i tide!

Jeg trodde det var en spøk første gang jeg hørte at noen planla en koloss like ved hagen min.

Vær så snill: – Dropp vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen, ber Hilde Lillevold Håberg i dette leserinnlegget. Denne skissen over dimensjonene til det planlagte vannbehandlingsanlegget er laget av aksjonsgruppa «Nei til vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen».  Foto: tilsendt

Meninger

Jeg trodde noen hadde blingsa skikkelig på kart, retning og reguleringsplaner. Vi bor i et rolig og trivelig boligområde i Fremmerholen i Spjelkavik, og nå overfalles vi av planer som skal røve fra oss både friareal, utsikt, ro og trygghet.

– Her blir det ingen bygging, sa megleren da vi kjøpte huset.

– Det er kommunen som eier her, og dette er vedtatt som friområde, fikk vi forsikringer om.

Tygg litt på den

Seksti meter langt. Tretti meter bredt. Og ti meter høyt. Tygg litt på den. Det er dimensjoner det er vanskelig å se for seg, og dette skal altså plasseres i friområdet kloss inn til et boligområde. Det er i alle fall det rådmannen i Ålesund mener. Hun ber bystyret å stemme for å bygge et gigantisk vannbehandlingsanlegg i friområdet like ved Lillevatnet, kloss inntil barnehagen og et større boligområde.

Heldigvis er noen politikere våkne.

Tirsdag stemte formannskapet imot rådmannen, og foreslår nå å utrede en annen beliggenhet for anlegget.

Finnes det egentlig gode argumenter for å si ja til Fremmerholen? Jeg er klar over at det finnes noen økonomiske argumenter. Om de er gode, er en helt annen sak. Skal vi ta avgjørelser kun basert på økonomi aleine, er vi på en farlig veg. Konsekvensene skal vi leve med på sikt, og jeg ber derfor om at politikerne i Ålesund legger vekk disse planene før det er for sent.

Folkehelse

Argumentene for å droppe bygging her, er mange. Området ved Fremmerholen og Lillevatnet brukes hver dag av hundrevis av mennesker. Folk i alle aldre går tur, triller barnevogn, lufter hund, trener, sykler, treffer kjentfolk eller trekker frisk luft i området.

God folkehelse er viktig og kan ikke måles i penger. Området her er uvurderlig med tanke på innbyggernes muligheter til å være ute i naturen. Ålesund fortettes mange steder, og heldigvis har vi fortsatt dette området lett tilgjengelig.

Barn og unge

Vi har en rekke barnehager og fire skoler i nærområdet. Barneskole, ungdomsskole og to videregående skoler. Nesten daglig er klasser ute i området her, og vi ser stadig at gymtimer og andre timer blir brukt i Tufteparken eller området like ved. Det sier seg selv at ting blir helt annerledes om det blir snakk om en gigantutbygging midt i løypa. Både i byggeperioden og etterpå.

Nærmeste nabo til den planlagte tomta, er en barnehage. Jeg lurer på hvem som vil søke barnet sitt til en barnehage der det skal drives bygge- og anleggsvirksomhet hver eneste dag av barnets barnehagetid.

Ville du like at din lille sønn eller datter hver dag skulle leve med støyen og forurensningen av svære lastebiler og tungtransport rundt dørene? Ikke bare en uke eller to, men i fire-fem år? Har dere tenkt på hvordan dette vil påvirke barna over tid? Og har dere reflektert over muligheten for at de ansatte blir sykemeldte på grunn av stress og støy?

Ulykker

Hva med foreldrenes frykt for ulykker? Vi snakker ikke bare om barnehagebarna. Men også alle de andre barna som bor her. Vegene her er nemlig ikke dimensjonert for tungtransport og store biler.

På de fleste av vegene her, er det bare plass til én bil i bredden, og vi må svinge inn i gårdsrommet til naboen for å passere hverandre. Vi er ikke villige til å dele innkjørsler og hager med betongbiler, gravemaskiner og lastebiler for at de skal komme og rasere det trygge boområdet vårt.

Det har vært mye graving i Fremmerholen de siste årene. Vi har fått nytt rørsystem, og stort sett alle gater er gravd opp. Vi har levd med gravemaskiner tidlig og seint, store lastebiler har frakta stein inn og ut. Det har vært støv, bråk og stengte veger i lange tider.

Vi skjønner at dette må til, men det er ikke tvil om at det er slitsomt og farlig. Her er ikke plass for at de store lastebilene skal kunne snu, og de må altså rygge. Jeg har flere ganger vært vitne til farlige situasjoner der store lastebiler med tilhenger har rygga like ved barn på veg til eller fra skole. Skal vi måtte leve med hjertet i halsen i årevis framover? Jeg kan ikke fatte at dere i det hele tatt tenker på å velge et boligområde/friområde som lokasjon for en så omfattende utbygging. Det at kommunen eier en tomt, betyr jo ikke at denne tomten er egnet til dette formålet?

Har dere egentlig sett på andre argument enn det som på kort sikt ser mest økonomisk ut?

Vær så snill og dropp planene om vannbehandlingsanlegg i Fremmerholen! Jeg håper og tror at det finnes bedre løsninger enn å ødelegge dette flotte området, og er spent på hva bystyret sier når saka kommer opp i slutten av måneden.