Skoledebatt:

«Lærere er også mennesker»

Anonym retting av prøver handler først og fremst om elevenes rettigheter. I tillegg er vi alle mennesker. Også lærere kan la seg påvirke.

Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix 

Falk Øveraas. Leder av Møre og Romsdal Unge Høyre.  Foto: Hilde Hovik

Meninger

Når AUF stempler anonym retting som unødvendig, vitner dette om lite forståelse for elevene.

AUFs ungdomskandidat i Møre og Romsdal, Aurora Dimmen Bratli, kaller i et innlegg 1. oktober Unge Høyres ønske om anonym retting av prøver for et billig politisk poeng. Samtidig spør hun om Unge Høyre ikke har tillit til lærerne. At en rettferdig skolehverdag stemples som svada er for meg ganske sjokkerende. et er viktig å understreke at dette ikke dreier seg om lærerne.

Her kan det faktisk virke som Arbeiderpartiets ungdomsparti i stor grad stempler høyresidens politikk som ubrukelig uten en gang prøve å forstå. Saka handler ikke om tillit til læreren, men da heller at lærere også er mennesker. Og som mennesker har vi alle fordommer, meninger og tanker om andre rundt oss. Dette har også lærere.

Jeg tror de fleste elever har opplevd å ha en lærer som vi har hatt et dårlig forhold til. Dette trenger absolutt ikke være lærerens feil, men det står fortsatt som en realitet. I sitt svar forsøker ungdomskandidaten til AUF å bygge opp en forestilling om at lærere er perfekte og feilfrie roboter. Jeg har all respekt for norske lærere, og jeg er veldig glad for at teknologien ikke har kommet dit hen at det er roboter som underviser. I forlengelse av dette tror vi i Unge Høyre at både lærere og elever hadde hatt det bedre om risikoen for trynefaktor ble minimert.

Så blir jeg beskyldt for å ikke ha satt meg inn i saka, siden jeg utelot å referere til et prøveprosjekt gjort av fylkeskommunen i skoleåret 2012/2013.

Her ble det anonym retting gjort på terminprøven før eksamen i engelsk på Vg1 og norsk på Vg2. Forsøket viste liten effekt, og ordningen ble skrotet. At Aurora mener at et så lite forsøk i det hele tatt kan gi et snev av relevant empiri viser at AUF ikke engang prøver å bygge opp en konstruktiv debatt. Vi kan alle være glade for at resultatene viste lite variasjon, likeså handler denne diskusjonen om enkeltmennesker.

At det finnes lærere og elever som ikke fungerer godt sosialt sammen, er noe vi vet. Det kan også tenkes at det finnes lærere som retter sine venners barns prøver. Det trenger ikke føre til urettferdighet, men det er mulig. Det er grunn nok til å innføre anonym retting av prøver. Møre og Romsdal Unge Høyre håper at AUF vil være med å diskutere temaet i en konstruktiv retning, slik at alle elevene i fylket kan få rettferdige vurderinger.