Leserinnlegg om Årim:

«Kuttet i tjenesten, økte prisen»

Må sortere: Utdeling av flere bossdunker i Giske kommune. Grønt lokk for matavfall og oransje lokk for glass og metall. Rød boks er til oppbevaring av farlig avfall. Illustrasjonsfoto.  Foto: Staale Wattø

Meninger

ÅRIM har lagt om renovasjonstjenesten, noe som resulterer i at forbrukerne må sortere mer av avfallet hjemme. Omleggingen av tjenesten har daglig leder i ÅRIM, Øystein Solevåg, benyttet til et skarpsindig og skinnhellig trekk. Mens han snakket åpenhjertig om miljøet, gjennomførte han samtidig en lumsk plan B med innføring av den nye henteordningen, der det bl.a. ble innført innsamling av matavfall.

Kompost-abonnentene skulle fra nå av levere restavfallet hver 4. uke istedenfor hver 14. dag. Et kutt i tjenesten på 50 prosent. Men han kuttet ikke gebyret tilsvarende! Solevåg gikk motsatte vegen, han kuttet i tjenesten betraktelig og økte gebyret samtidig. En spekulasjon uten sidestykke.

Stor prisauke på renovasjon – rådmannen ber Årim ha fokus på kostnadskontroll:

Årim med overskot – likevel aukar gebyret

Kvifor aukar gebyret neste år med 160 kroner når ÅRIM har gått med overskot år etter år?


Før et gebyr er bindende for må styret i ÅRIM godkjenne gebyret, deretter må deltakende kommuners representanter godkjenne prisen før saka behandles i kommunenes formannskaper og kommunestyremøter. Her kan vi se at bak dette trekket står det flere personer.

Jeg har jobbet med saka siden oktober 2016. Først trodde jeg at det var en liten sak å henvise til denne stygge feilen, men nei – slik gikk det ikke. Du skal ikke komme hit for å fortelle oss noe. En kjent ordlyd? Det hjalp ikke å ta kontakt med teknisk sjef, rådmann, ordfører, politikere og Sunnmørsposten. Selv en grundig beregning og analyse i Excel hjalp ikke. Man er ikke interessert i å rydde opp.

Årim med overskudd – Ålesund krever at pengene går tilbake til abonnentene i 2019:

Ålesund vil si nei til gebyrøkning – kan gi prishopp, advarer Årim

Når representantskapet i Årim skal behandle budsjettet, vil Ålesunds utsendte kreve at gebyret holdes på stedet hvil.


Hvilke konsekvenser har framgangsmåten for kompost-abonnementene? Tar vi ÅRIMs priser for 2019 som grunnlag, så påføres alle kompostkunder i de 13 kommunene et betydelig tap. Et standard-abonnement koster 65,16 kr/tømming/140 liters dunk mens et kompost-abonnement koster 217,01 kr/tømming/140 liters dunk! En forskjell på 151,85 kr/tømming/140 l dunk. Kompost-abonnementene betaler 3,33 ganger mer for samme type dunk. Det tilsvarer 233,15 %. Slike marginer kan det private næringslivet bare drømme om, men ÅRIM fikk det til.

Etter mange protester og innlegg fra min side har ÅRIM sluttet å kalle det rabatt. Nå snakkes om redusert pris, men er det en redusert pris?

– Folk er flinke til å sortere

Ros fra Årim et år etter innføringa av ny sorteringsordning.


Svaret må være helt klart og tydelig nei. Prissystemet preges av skjulte prisøkninger, og er dermed et påslag for dem som leverer bare 25 % restavfall i forhold til en standard-abonnent. En kompostdunk kan ikke nedbetales, fordi abonnentene nektes en rabattordning.

Kompostabonnentene subvensjonerer standard-abonnentene. Eller renner fortjenesten i andre kanaler og støtter helt andre tiltak? En god gjennomtenkt plan, men den gikk ikke opp.

Ralf Peschel
Skodje

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.