Atlanterhavsparken

Må få nasjonal status

Regjeringen må intensivere arbeidet for å gi Atlanterhavsparken i Ålesund nasjonal status, mener Venstres Pål Farstad.

Havsatsing: Pål Farstad (V) mener at regjeringen snarest bør gå ett steg videre og gi Atlanterhavsparken status nasjonal status. Her fra et møte med Rebekka Borsch (til høyre) , statssekretær for ministeren for forskning og høyere utdanning og daglig leder i Atlanterhavsparken, Tor Erik Standal.   Foto: privat

Meninger

Norge trenger et nasjonalt akvarium og en nasjonal formidlingsarena for marine ressurser. Jeg foreslo dette i 2017, og ledelsen av Atlanterhavsparken, med sitt enestående kompetansemiljø, har gjort en grundig jobb for å rigge den for en slik status. Kommune, fylkeskommune og lokalt næringsliv har fulgt opp.

Regjeringen er tydelig på at Norge fortsatt skal være en verdensledende havnasjon basert på offensive miljø og klimamål. Fisk og andre fornybare ressurser i havet vil være den bærende kilde til verdiskaping, velferd og arbeidsplasser i et evighetsperspektiv.Møre og Romsdal har fremragende forsknings- og utviklingsmiljø og det ypperste innen sjømatnæring både på sjø og land. Midt oppi dette ligger Atlanterhavsparken. Et mer egnet sted for en nasjonal marin arena finnes ikke.

En god forståelse av livet i havet, viktigheten av god ressursforvaltning, god miljøforståelse, pirre nysgjerrigheten blant de unge og stimulere til framtidig marin rekruttering er vesentlige element for at vi også i framtida skal kunne utnytte mulighetene i havrommet. I denne virkeligheten, midt i det vitale fiskeri- og sjømatmiljøet på Mørekysten, må det legges til rette for at Atlanterhavsparken gis en spesiell nasjonal rolle. Atlanterhavsparken har de nødvendige ambisjoner og muligheter for å fylle den.

Det er god grunn til å gi honnør til regjeringen som har gitt Atlanterhavsparken det marine vitensenteret. Norges første vitensenter i sitt slag.

Men det kan ikke være noen hvilepute. Neste steg er å gi nasjonal status til Atlanterhavsparken. Det er ingen grunn til å vente. Norge trenger det og havet trenger det.