«Byer og uløselige trafikkproblemer»

Meninger

Alle byer rundt om i verden har tilnærmet de samme trafikkproblemene. Mange byer ble bygget da det ikke fantes biler, og endog de byene som er kommet til i senere tid, sliter med trafikkproblemer.

Alle de norske byene har en kjerne som er for gammel til å være laget for en massiv biltrafikk. Det som i dag gjør situasjonen ekstra ille er den kortsynte, og fragmenterte planleggingen som foregår.

Dette skjer med «byfortetting»; der det er åpne plasser eller grønt areal, så blir disse omdisponert, og det spretter opp høyhus, med hundrevis av arbeidsplasser. Ingen synes å tenke på at dette fører til mer trafikk.

I stedet burde man åpnet opp, og fått inn mer åpne rom for kollektivtransport, med andre ord byfortynning. Det har ført til at rushtrafikken bare blir verre og verre. På toppen av dette kommer elbilene som slipper unna å betale for seg, de betaler ikke engang for å kjøre på veiene. Galskapen er komplett.

Ønsker man å løse trafikkproblemene i byene må en gå motsatt av det som gjøres i dag. Store arbeidsplasser må lokaliseres ut av byene, og til naturlige trafikknutepunkter med mye plass. Byene må lage plass til et moderne kollektivtilbud. Kollektivtilbudet må være slik at hele byen kan benytte seg av det. Det må tenkes nytt, ikke bare buss og undergrunn.

Kabelbaner, skinner oppe over veiene hvor vognene kan henge under og andre ting hva fantasien kan komme på. Det trengs statlige forskningsmidler for å få fram effektive løsninger. Dette kan ikke en by alene løse. Det må bygges store parkeringsanlegg utenfor byen, der innbyggerne kan ha sine plasser og eventuelt garasjer. Disse må ha en effektiv forbindelse til kollektiv tilbudet.

Det å prøve å løse dette trafikk problemet med bompenger, og flere felt inn til byene vil mislykkes. Det hjelper ikke med en videre flaskehals når struten er den samme gamle. Når vanlige folk med huslån må ut med en månedsinntekt eller mer i bompenger, så blir de satt sjakk matt økonomisk. De blir fortvilet, frustrerte og forbannet; dette må de som sitter med makten ta inn over seg. Det er ikke bare å ture fram å pålegge innbyggerne nye skatter. De må lære seg å ta hensyn til menig mann. Det at de blir hetset og sjikanert etter slike beslutninger, er helt naturlig, og det burde de skjønne. De må lære seg til å ta hensyn. og ikke komme med bebreidelser mot dem som de selv har forulempet.