Leserinnlegg

En udemokratisk avgjørelse

Tidspunkt: Fredrik Skodje (Frp) reagerer på at Ålesund kommunestyre nå skal starte kl 14.00.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Ålesund kommunestyre vedtok torsdag å flytte møtetidspunktet fra klokka 1700 til 1400. Dette er problematisk på så mange måter.

På det første møte i folkevalgtopplæringen som nytt kommunestyremedlem, fikk vi vite at Ålesund kommune hadde sett inn i glasskulen og det de så der var ikke særlig hyggelig. Skal vi klare å opprettholde velferd i kommunen vår, måtte vi utvikle næringslivet, legge til rette for nyskaping og sørge for at regionen blir en attraktiv kommune for kreative entreprenører. Jippi – tenkte jeg. Vi er på rett spor. Dette blir gøy – en næringsvennlig kommune som fokuserer på nyskapning.

Men allerede i det første kommunestyremøtet forstod jeg at ikke alle hadde tatt dette inn over seg da møteplanen for kommunestyret ble et tema. Administrasjonen hadde for å gjøre det enklere for de som bor i utkanten av den nye kommunen vår, forslått å legge møtene til klokka 1500. Skarpe politikere som hadde vært med i politikken en stund, sendte ballen tilbake til administrasjonen og ba dem se på konsekvensene av dette. Etter å ha fått innspill, blant annet fra meg, kom administrasjonen tilbake med en konklusjon om at møtetidspunktet burde opprettholdes. Men i stedet overstyrte kommunestyret administrasjonen og flyttet dette til klokka 1400. For en gründer er arbeidsdagen knapt halvferdig klokka 1400. For meg selv har jeg startet en bedrift som sysselsetter over seksti personer. Dette har vært hardt arbeid. For å skape inntektene som kunne forsvare investeringene, har den inntektsbringende del av arbeidsdagen vært mellom 0800-2000 alle dager bortsett fra fredager hvor pasientbehandlingen ble avsluttet omtrent klokka 1700. Etter dette var det administrasjon, strategi, budsjett ... Det har vært mange våkne netter. Jeg klager ikke – dette er selvvalgt og jeg har gledet meg hvert steg på veien. Men dette er realiteten for de som skal stå for verdiskapningen i fremtiden. Dersom samfunnet ønsker disse personene inn i politikken, nytter det ikke å legge møtetidspunkter til midt i arbeidsdagen deres og utvikle en kultur hvor stadig flere blir deltids- og heltidspolitikere.


Kommunestyret i Ålesund skal møtes klokka 14, ikke klokka 17:

Vil søke om fritak fra kommunestyret etter møte-flytt


Bærekraft ble brukt som et argument for at møtetidspunktet måtte legges til klokka 1400. Hvis ikke ville vi ikke kunne bruke kollektivtransport til og fra kommunestyremøtene. For hvis vi ikke brukte kollektivtransport, ville ikke det være miljømessig bærekraftig. Jeg er selvsagt helt enig i at vi må ha et bærekraftig samfunn. Jeg vil som alle andre ha ren luft, et frisk hav og gode framtidsutsikter for mine etterkommere. Men er det slik at det å flytte kommunestyremøtet til godt inn i normalarbeidstida slik at de på Nordøyane skal kunne ta hurtigbåten er mer bærekraftig enn alternativet? Å flytte kommunestyremøtet til klokka 1400 utløser nemlig en stor kostnad for kommunen. Bysekretæren har anslått at dette koster kommunen direkte omtrent 120.000 per møte. Dette er kostnader som fordrer at verdier først må skapes før de kan brukes. Som et eksempel, 120.000 kroner tilsvarer 215 fat olje dersom et fat olje pumpes opp av Nordsjøen kostnadsfritt. 215 fat olje tilsvarer et direkte CO2 utslipp på 102 tonn, og da er altså ikke produksjonskostnader tatt med i regnestykket. Jeg påberoper meg ikke å være en ekspert innen CO2 regnskap, men før man da drar «bærekraft» kortet, må man da se konsekvensene av sine beslutninger og kunne basere disse på dokumenterbare fakta. Dessverre dras dette bærekraftkortet altfor ofte uten dokumenterbare fakta og det er en trussel mot vårt klima – men det er enn annen debatt.

I dette regnestykket er de indirekte kostnadene ikke tatt med. Hvis man tar disse med, vil jeg anta at flyttingen av tidspunkt koster samfunnet millioner i tapt verdiskapning for hvert kommunestyremøte.

Et annet mål som ble presentert av kommuneledelsen under folkevalgtopplæringen, var ambisjonen om å bli en «godkjent» kommune av Transparency International . Sett i lys av saker om Ålesund kommune belyst i Sunnmørsposten de siste årene, kan det saktens se ut som også dette er en god idé. Men da kan man ikke vedta at kommunestyremøtene i praksis lukkes for alle velgerne som har jobb ved å flytte møtetidspunktet midt i normalarbeidstida. Dette er et stort demokratisk problem.

Jeg gikk til valg for «en næringsvennlig storkommune» og «en bærekraftig og innovativ byutvikling». Beslutningen her er en trussel mot dette og jeg kan love at siste ord er ikke sagt i denne saken.