Refleksjoner rundt Spjelkavik Arena

Ny arena: Spjelkavik Arena ( rød ring) er planlagt bygget øst for fotballanlegget til SIL i Vasstranda, og plasseres slik at både dagens bekk og trimløype må flyttes. Fremmerholen og Holsfjellet med Ellingsøy(fjorden) bak. – Ålesund kommune har gjennom sitt vedtak garantert for inntil 144 millioner kroner. Haken ved å gi garantier er at en reduserer sine fremtidige lånemuligheter. I tillegg er mye av økonomien i prosjektet avhengig av velvillige sponsorer, skriver Einar Bryn i dette leserinnlegget.  Foto: Mona Skjong

Min bekymring går på om de sponsorene som vil være med fra starten også vil være med i alle 30 årene som kommunen har garantert for

Meninger

Det å bli lurt med på noe som du ikke selv har vært med på å prioritere eller sett behov for, må være irriterende og lite ønskelig.


Vil berge storhallen i Spjelkavik

Tre hallflater i Spjelkavik Arena kan være sikra etter at formannskapet i Ålesund sa ja til å gå inn med flere kommunale kroner i prosjektet.

Spjelkavik IL har lenge ønsket seg en hall som kan gi muligheter for større arrangement.

Fylket har hatt behov for to hallflater som det var plass til ved Spjelkavik vgs. i 2014.

Samarbeidet mellom Spjelkavik IL og fylket ble jeg presentert for som idrettsleder flere år tilbake. Prosjektet hørtes flott ut, men jeg var ikke overbevist om at det økonomiske grunnlaget som ble presentert ville holde.

Mine bange anelser om økonomien i prosjektet ser ut til å stemme.


Spjelkavik Arena:

Utdanningsutvalet støtta redusert hall

Forslaget om å kutte i hallprosjektet fikk tilslutning fra flertallet i utdanningsutvalget i fylket.

Ålesund kommune har gitt garantier for riktig betaling av leiekostnader for Spjelkavik IL, Ålesund Klatreklubb og Ålesund Judoklubb/Ålesund Ju Jitsu Klubb over 30 år med årlig beløp på 4,8 millioner kroner.

Årlig garantibeløp skal nedtrappes i tråd med nedbetaling av lån og nedskrivning av verdi.

Dersom en benytter lineære avskrivninger og annuitetslån, så vil det ikke bli noe nedtrapping av årlig garantibeløp.

Ålesund kommune har gjennom sitt vedtak garantert for inntil 144 millioner kroner. Haken ved å gi garantier er at en reduserer sine fremtidige lånemuligheter. I tillegg er mye av økonomien i prosjektet avhengig av velvillige sponsorer.

Her har Spjelkavik fått god hjelp tidligere til å utvikle et kjempefint idrettsanlegg. Min bekymring går på om de sponsorene som vil være med fra starten også vil være med i alle 30 årene som kommunen har garantert for.

For å realisere Spjelkavik Arena står nå kommunen overfor nye økonomiske utfordringer i form av fjerning av forurensa masser, kostnadsregnet i første omgang til 12 million kroner og en årlig ny driftskostnad på 2 million kroner.


Rådmann Astrid Eidsvik:

Ålesund kommune kan redde Spjelkavik Arena

Rådmannen anbefaler at Ålesund kommune dekker kostnadene for fjerning av forurenset masse, og går inn som leietaker av Spjelkavik Arena. Det kan sikre at hallen bygges med tre flater.

Hvorfor ikke la fylkeskommunen bygge en hall på sin tomt som dekker deres behov? Kommunen vil da unngå å stille garanti for riktig betaling av leie, og kommunen unngår å bli lurt med på å finansiere noe som kommunen ikke har prioritert eller sett behovet for.

Ålesund kommune har de siste 16 årene vært 11 år på ROBEK. Det virker som våre politikere ikke klarer å styre etter økonomiske realiteter og etter klare prioriterte behov.


«Det er mulig å utføre arbeidene rimeligere»

Spjelkavik Arena kan gjøres billigere, mener Spjelkavik IL.

Realisering av Spjelkavik Arena under de forutsetninger som ble presentert i Sunnmørsposten 26.11.19, vil etter min mening gjøre vegen tilbake til ROBEK kortere enn forventet.

Jeg håper tilliten til politikerne ikke blir svekket ytterligere ved å gå inn for administrasjonens forslag til vedtak.

LES MER OM SAKEN HER:
Debatten om Spjelkavik Arena eller Osane skal få ny idrettshall:

– Frykten for at man ikke får realisert «Osane» kommer tilbake

Inger Johanne Langeland om halldiskusjonen

– Som å sammenligne epler og pærer

Inger Johanne Langeland skjønner veldig godt ønsket om ny hall i Osane i ytre bydel, men mener det blir urettferdig å sammenligne dette med kampen for tre håndballflater i Spjelkavik Arena.– Hvis fylket går for tosals-løsning, blir ikke samarbeidsklimaet like bra

– Kommunen må skjønne kor viktig ei storstue og en tresalshall er for Ålesund-regionen, sier Inger Johanne Langeland.