Leserinnlegg:

«Fylkeskommunens endelikt?»

Moakonferansen 2017 Hans Kjetil Knutsen, lokalpolitiker Foto: Staale Wattø sw@smp.no  Foto: Staale Wattø

Det er bare ett positivt element hvis flertallet på fylkestinget kutter i hovedoppgavene: Fylkeskommunens endeligt vil være enda nærmere!

Hans Kjetil Knutsen og Inger Johanne Tafjord
Meninger

Vi er mange som har sett på fylkeskommunen som et unødvendig 3. forvaltningsnivå. Ansvarsområdet er blitt stadig mindre, og fantasien stadig større til å ta opp i seg nye og ikke pålagte utgiftsposter.

Nå skal som kjent fylkestinget i Møre og Romsdal kutte utgifter for å få sydd sammen budsjett og økonomiplaner for de kommende årene. Og både fylkesrådmann og posisjonen, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen, går inn for å kutte i innholdet i den videregående skolen pluss øke prisene drastisk på fergebillettene samtidig med at man reduserer tjenesten.


Spjelkavik Arena:

Utdanningsutvalet støtta redusert hall

Forslaget om å kutte i hallprosjektet fikk tilslutning fra flertallet i utdanningsutvalget i fylket.


Hva som er årsaken til at disse partiene ikke kutter i de ikke lovpålagte tjenestene er nesten ubegripelig. For her er betydelige million-poster å ta av. 150 millioner til opera i Kristiansund er opplagt, men ikke aleine.

Vi har også byggeprosjekter i vår egen nærhet hvor ambisjonsnivået ikke er i tråd med fylkesøkonomien. Det er dessuten mye annet også som er kjekt å ha – vel og merke på gode dager – som burde stå aller først i køen når man MÅ redusere utgiftene.

Sunnmørslista vil under fylkestinget stemme for å kutte i disse ikke lovpålagte utgiftene, mens innholdet i den videregående skolen og fergetilbudet bør skjermes. Det er jo dette som er primæroppgavene til nettopp fylkeskommunen.


Flertallet i fylketinget:

Skyver problemene foran seg

Det rødgrønne flertallet i fylkestinget skyver problemene foran seg. Takstøkninger, Autopass og kutt av B-ferjer skyves til langt inn i adventstiden.


Hvordan det sjølpålagte «skolepartiet» SV nå vil forsvare kutt i tilbudene i skolen, er oss ei gåte. Likeså hvordan et annet av de «regjerende» koalisjonspartiene, Miljøpartiet De Grønne, kan gå i front for å redusere kollektivtransporten og samtidig øke billettprisene med 70 prosent! Forstå det den som kan…

Det er bare ett positivt element hvis flertallet på fylkestinget kutter i hovedoppgavene: Fylkeskommunens endeligt vil være enda nærmere!

Hans Kjetil Knutsen,
Inger Johanne Tafjord
For Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til debatt@smp.no