Kommentar:

«Et hjem for oss, et hjem for deg?»

Innflyttingsfesten er over. Nå starter jobben med å gjøre boligen så lekker at stadig flere får lyst til å flytte inn.

Må satse på byen: Politikerne både i Ålesund og i fylket være villig til å satse på Ålesund by. Det viktigste enkelttiltaket er utbygging av sørsida, med teaterscene, kino, bibliotek og kafeer, skriver Kristin Knudsen i denne kommentaren.  Foto: Staale Wattø

Meninger

Barna våre skal ha gode barnehager og skoler som ikke er i ferd med å rase sammen. Våre gamle foreldre skal ha trygghet og varme hender. Vi vil ha attraktive jobber, gode fritidstilbud og god bokvalitet.