Leserinnlegg:

Det gode studievalget

Det er i disse dager mange unge mennesker skal ta et valg om hvilke studier man kan tenke seg å velge når man skal søke høyere utdanning.

Viktig valg: Innen neste uke skal mange unge ha tatt valget om utdanning etter videregående skole. For mange er dette et viktig, men vanskelig valg. Hvordan kan man gå fram for å gjøre dette valget på best mulig måte?  Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

De som vil lykkes i framtidens arbeidsmarked er de som kombinerer rasjonell tenking med intuitiv viten i sine valgprosesser gjennom sin yrkeskarriere.

Ruth-Wenche Hebnes Vinje
Meninger

Dagens arbeidsmarked er komplekst og i stadig forandring. For mange er dette et viktig, men vanskelig valg. Hvordan kan man gå fram for å gjøre dette valget på best mulig måte?

Utgangspunktet vil være kartlegging av egne interesser, ferdigheter, verdier og holdninger. Det vil også være viktig å vite hva man er god til, og sette ord på egen kompetanse. Etter denne kartleggingen vil det være nyttig å finne fram til hvilke muligheter som finnes. Dette kan gjøres gjennom å forestille seg en mulighetshorisont.

Systematisk

En mulighetshorisont vil inneholde flere studier som kan være aktuelle å søke på for den enkelte. Man kan kartlegge sin mulighetshorisont ved bruk av Internett eller å søke i eget nettverk. Ei god nettside er Utdanning.no, denne siden inneholder mange ulike yrker og hvilken utdannelse man kan ta for å få dette yrket.

En framgangsmåte er å gå systematisk gjennom disse sidene med utgangspunkt i egne interesser og yrkesdrømmer. Det vil også være lurt å stille spørsmål til ulike personer i eget nettverk som er i relevante yrker. Utdanningsinstitusjonene kommer med nye studietilbud som er tilpasset viktige trender og utviklingen i samfunnet.

De som tar disse studietilbudene vil være forberedt til å gå inn i de nye yrkene som kommer, og som vil komme i framtiden.

Åpen og nysgjerrig

For å kartlegge sin mulighetshorisont kan man f.eks. lage ei liste eller et tankekart der man skriver ned ulike, relevante studier. I en slik prosess bør man ta hensyn til opptakskrav, språkkunnskaper, hvilke studiemuligheter som finnes og tilgangen av jobber i ulike bransjer. Likevel så vil man i dag oppleve stor usikkerhet knyttet til dette valget. Teorien til H. B. Gelatt om «Positiv usikkerhet» sier noe om dette.

Dersom man er usikker så vil man være åpen og nysgjerrig på alle mulighetene som finnes. Mulighetshorisonten kan bli større.

Det neste trinnet blir å ta et godt valg i valget av ulike studier. Valgkompetanse er kunnskaper om ulike måter valg kan tas på, og en bevissthet for hvordan en selv foretar valg. Både rasjonell tenking og intuitiv viten vil påvirke et studievalg.

Man kan foreta en rangering av ulike studiemuligheter med utgangspunkt i egen mulighetshorisont. Deretter finner man fram til ulike argumenter som taler for og imot de tre øverste studievalgene på lista.

Takle tilfeldigheter

Et hjelpemiddel, i denne rasjonelle tankeprosessen, kan være å tegne et skjema der man lister opp de ulike argumentene. I en slik prosess vil man å få en økt forståelse for hvordan noe fungerer og hvilke handlinger som fører til hvilke konsekvenser, når man skal foreta valg.

Intuitiv viten sier noe om at en valgprosess også vil være preget av impulsivitet, kreativitet og tilfeldigheter. Det vil ikke alltid være like lett å finne fram til alle forhold som påvirker, vi må øve oss i å være fleksibel, utholdende og kreative i våre studievalg.

Tilfeldigheter kan spille inn i en valgprosess. Det vil ikke alltid være slik at man kan styre livet sitt selv, og noen ganger vil tilfeldigheter spille inn på situasjonen. I en slik situasjon vil utfordringen være å finne gode måter å takle tilfeldighetene på.

De som vil lykkes i framtidens arbeidsmarked er de som kombinerer rasjonell tenking med intuitiv viten i sine valgprosesser gjennom sin yrkeskarriere.