Leserinnlegg:

«Overgrep og okkupasjon av Haramsøya»

Jeg har fulgt prosessen med MTA-plan for Vindkraftverk på Haramsøy det siste året.

Haramsfjellet: Her skal dette planen kome åtte vindturbinar med tårn på 82 meter og totalhøgde 150 meter. Utsikt vestover.  Foto: Rune Bergsnes

Meninger

Jeg har samlet mye dokumentasjon som viser at staten ved NVE og OED ikke har grunnlag for å godkjenne konsesjonen. Jeg skal nøye meg med å vise til argumentet om avstand til bebyggelse. Ut fra departementet sin egen veileder skal ikke vindturbiner plasseres nærmere enn 800–1000 meter fra bebyggelse. Ut fra dette er det ikke plass til en eneste turbin på Haramsfjellet. Til tross for dette har OED godkjent konsesjon og utbygging.


Uavklara situasjon på Haramsøya:

Bil-aksjonisten fekk bot

Hans Petter Thue sa blankt nei til å fjerne seg då politiet møtte opp torsdag føremiddag. Han og sonen Magnus Kedron Thue fekk kvar si bot.


Alle våre argumenter overfor NVE og OED har blitt tiet i hjel eller oversett. Hele «planprosessen» er en skinnprosess preget av konspirasjon mellom private aktører, direktorat, departement og statsråder for å tvinge prosjektet gjennom.

Dette mener jeg kan beskrives med følgende begreper:

Bestikkelse, konspirasjon, bondefangeri, kameraderi, propaganda og manipulering.

Ingenting av det som OED, NVE og utbygger har presentert for oss det siste året har lignet på medvirkning eller ivaretakelse av rettssikkerhet. En rekke lovbrudd har blitt forelagt OED uten at det er tatt hensyn til. Dette har ikke noe med demokrati å gjøre og kan ikke forenes med fred og frihet.

I august 2019 gjorde Haram kommunestyre enstemmig vedtak mot utbygging av vindkraftverk på Haramsøy. Likevel godkjente OED konsesjonen i mars 2020 med en rekke feil og mangler.Vedtaket om konsesjon for Vindkraftverk på Haramsøy er det det største overgrepet som er gjort mot et lokalsamfunn i Norge i fredstid.

Prosjektet må stoppes umiddelbart!


Leserinnlegg:

«Rødt støtter demonstrantanes krav om stans av vindmølleutbygginga på Haramsfjella»

Raudt Møre & Romsdal krev augeblikkeleg stans av vindkraftutbygging på Haramsøya. 


Haramsøya: Motstandarane sang nasjonalsangen.

Forklaring: MTA-plan: Miljø- transport- arealplan. OED: Olje- og energidepartementet

NVE: Norges vassdrags- og energidirektorat

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Meninger