Sunnmørsposten mener

«Feilene i sjukehusfinansieringen må rettes opp»

Tina Steinsvik Sund er styreleder i Helse-Midt Norge. Hun har et stort ansvar for å sørge for at underfinansieringen av Helse Møre og Romsdal tar slutt.  Foto: Glen Musk

Meninger

Styret i Helse Møre og Romsdal må på banen og sørge for at helseforetaket får sin rettmessige del av midlene som fordeles gjennom Helse Midt-Norge. Det såkalte Magnussen2-utvalget bekrefter det mange har pekt på, at helseforetaket i fylket er kraftig underfinansiert.

Legger en i sin helhet til grunn anbefalingene i rapporten, skal de årlige budsjettene til Helse Møre og Romsdal økes betydelig. Det som gir dette utslaget er et oppdatert datagrunnlag, mindre vekt på hva sjukehusene faktisk har kosta hittil og mer vekt på behovsprøvinga som viser hva sjukehusene burde koste.


Ber om en åpen og gjennomsiktig debatt

Dette beviser at Helse Møre og Romsdal har fått alt for lite penger gjennom mange år, mener Ivar Østrem.


Men rapporten åpner for at en kan gjennomføre tilpasninger, og det er her slaget vil stå.

Tallene som Sunnmørsposten offentliggjorde tirsdag var bekreftet av Helse Midt. De viste at full effekt skulle bli 271 millioner kroner mer i året. Allerede onsdag kom nye tall. Nå var det justert ned 50 millioner kroner, og omleggingen ville i beste fall gi 220 millioner kroner mer til sjukehusene i fylket. På toppen av dette mener arbeidsgruppen at situasjonen i Helse Midt skiller seg ut fra de andre helseforetakene i landet, og at de derfor må gjøre ytterligere kutt som fører til at økningen for Helse Møre og Romsdal kan ende opp et sted mellom 133 og 176 millioner kroner.

Spørsmålet er i hvilken grad en skal dra deler av det gamle systemet med seg videre, og hvor stor vekt de gamle kriteriene fortsatt skal ha. Fra Helse Midt antydes det at halvparten, kanskje så mye som 75 prosent av elementene fra den gamle finansieringsmodellen, fortsatt skal være i bruk. Det vil i så fall St. Olavs tjene på, og Helse Møre og Romsdal tape på.


- En bedre magefølelse enn jeg noen gang har hatt som styreleder i Helse Møre og Romsdal

Ingve Theodorsen ser mange positive trekk i helseforetaket.


Som alle forstår, dette blir en kamp. For oss ser det ut som at det jobbes i toppledelsen i Helse Midt for å beskytte budsjettene til St. Olavs og ikke øke overføringene til Helse Møre og Romsdal mer enn en absolutt må. Det kan vi ikke akseptere.

Gjennom en årelang kamp for mer penger til Helse Møre og Romsdal er tilliten til ledelsen ved Helse Midt tynnslitt. Derfor må det være full åpenhet og innsyn i den prosessen som nå er i gang.

Som mangeåring helsepolitisk talsperson i Ap, og tidligere styremedlem i Helse Møre og Romsdal, Asmund Kristoffersen, sier til Sunnmørsposten i dag.

«Makta i helseforetaket sitter godt plassert i aksen mellom Stjørdal og Trondheim. Med ulike grep greide de å få ordna det slik at ressursene i altfor stor grad havna på St. Olavs, på bekostning av sjukehusene i Møre og Romsdal».

Det er ord styret i Helse Møre og Romsdal bør merke seg.


Dette snur opp ned på økonomien i HMR

Helse Møre og Romsdal kan få minst 200 millioner kroner mer hvert år, ifølge et notat til styret ved St Olavs hospital.