Kronikk:

«Lokal tilstedeværelse er viktig for den maritime næringa og Nordea»

Når GIEK og Eksportkreditt slår seg sammen, bør de bygge et lokalt team på Nordvestlandet, mener foratterne av denne kronikken, Målfrid Linde og Louise Haahjem i Nordea.

Illustrasjonsfoto: Brønnbåten «Ro Fjord» fra Rostein AS ved oppdrettsanlegget til Mowi nordøst for Vigra. Lepsøybrua i bakgrunnen  Foto: Staale Wattø

Meninger

I det vanskelige året 2020 hadde Nordea en utlånsvekst på 2 milliarder i Nordvest. Vi har en sterk tilstedeværelse og forankring i regionen og det skal vi fortsette å ha.

Gjennom artikler i Sunnmørsposten de siste dagene har det vært fremholdt at forretningsbankene og Nordea trekker seg ut fra Nordvestlandet. Dette tegner et bilde av en virkelighet som vi ikke kjenner oss igjen i.

Nordea er, og skal være, sterkt til stede. For oss er nærhet til kundene og markedet vesentlig.


Sentraliseringen i finans

– Storbankene forsvant da tidene ble dårligere

Storbankene var tungt inne i finansieringen av veksten i maritim sektor da oljeprisen var på topp. Så kom oljeprisfallet, og de startet å trekke seg ut.


Det har vært en stor omstilling for bedriftene på Nordvestlandet etter oljeprisfallet og de utfordringene offshore-næringen har hatt.

For regionen er det viktig å ivareta den maritime kompetansen i verftsnæringen og i leverandørindustrien.

Her er mange av bedriftene i vårt område verdensledende. Vi trenger denne kompetansen i satsningen på nye områder når aktiviteten i oljenæringen går over i en ny fase.

Mange i den maritime klyngen ser også nye muligheter i det grønne skiftet, med omstilling til mer bærekraftige løsninger. Gitt et krevende offshoremarked er det desto mer gledelig er det at andre deler av næringslivet er i vekst og satser.

Stor investeringslyst

Nordea økte sin utlånsportefølje til bedriftskunder i Nordvest med drøye 2 milliarder i 2020. Dette i en periode hvor mange av bedriftene sliter med virkningene fra korona. Banken har også økt med 2 milliarder innenfor sjømatavdelingen som også holder til i Ålesund.


Aps Fredric Holen Bjørdal

Ber om svar fra Nybø

Aps Fredric Holen Bjørdal ber om svar fra næringsminister Iselin Nybø om hvorfor hun ikke vil sørge for en desentralisering av Giek-Eksportkreditt.


Tallene viser at det fortsatt er stor investeringslyst fra bedriftene i området, til tross for korona, og også at det satses fra Nordea i området. Vi har et spesielt fokus på finansiering av bærekraftige investeringer, og ønsker å være med på å styre kapitalen i riktig retning.

Nordea har sterk tilstedeværelse og forankring i Nordvest med mer enn 200 lokale medarbeidere.

Her skal vi fortsatt være; lokalt til stede for våre kunder. Nordea har forretningsbankens styrke i å kunne løfte store prosjekter – gjerne i samarbeid med GIEK/Eksportkreditt - og også tilgang på unik spisskompetanse.


Overlater til styret å bestemme

Nybø vil ikke ta grep overfor Giek

Næringsminister Iselin Nybø vil ikke ta grep for å etablere lokalkontor for det nye sammenslåtte Giek og Eksportkreditt. Hun overlater til styret i de to statlige finansinstitusjonene å avgjøre organiseringen av den nye statlige eksportfinansieringsordningen.


Vi er glade for å kunne tilby det internasjonalt rettede næringslivet god kompetanse og gode løsninger fra Ålesund. Dette være seg innen handelsfinansiering, betalingsløsninger og valuta, i tillegg til et godt internasjonalt nettverk.

Høy aktivitet i sjømatnæringa

I Ålesund finnes også store deler av Nordea sin sjømatavdeling. Denne har fagansvar for fiskeri og oppfølgingsansvar for bankens fartøykunder; i og utenfor Norge.

Blant det mest spennende er de mange brønnbåtene og fiskebåtene som er under bestilling ved verft både i Norge og utlandet.

Nordea Sjømat er for tiden involvert i 24 større nybygg som tilsvarer minimum 10 milliarder i investeringer. Dette er bygg som skal leveres de nærmeste årene til både norske og utenlandske rederier. Selv om flere prosjekter bygges i utlandet, deltar leverandører fra vårt område sterkt med leveranser også her.


Påstand om at Giek kun kan styres fra Oslo

– Det er uvitenhet og frekkhet

– Det minner meg om uvitenhet, på grensen til frekkhet, når en påstår at det kun er i Oslo en finner kompetanse til å styre Giek og Eksportkreditt. Det sier økonomiprofessor Ola Grytten. Han etterlyser politikere som våger gjøre noe med Oslo-dominansen.


I mange av disse prosjektene samarbeider Nordea med GIEK/Eksportkreditt.

Nærhet til kysten er viktig

Tilrettelegging av næringsaktivitet og utvikling for nye og bærekraftige næringer er viktig for Norge. Nordea tenker at nærhet til kunder og samarbeidspartnere som GIEK/Eksportkreditt er viktig.

Svært mye av verdiskapingen i Norge skjer nettopp langs kysten gjennom fiskeriaktivitet og de maritime klynger. Som for Nordea, synes det naturlig at GIEK/Eksportkreditt er sterkt til stede og nyttiggjør seg kompetansen i miljøene på Nordvestlandet.

Det er her aktørene er, de som organisasjonen skal støtte.

Nær der det skjer

Når Eksportkreditt og GIEK nå slår seg sammen, så mener vi at den unike kompetansen som finnes i den maritime klyngen på Nordvestlandet er et godt argument for at GIEK/Eksportkreditt kan beholde og bygge et stort nok, og kompetent team lokalt.

Å være nær de største maritime miljøene, der kundene og bedriftene er, er verdifullt.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!