Regjeringens nye havstrategi:

«Vi som lever ved havet»

Kva skal vi leve av etter oljen? Svar: Det same som vi levde av før oljen.

Best på hav? Representantar for den maritime og marine klyngja på Sunnmøre møtte opp for å gi tilbakemeldingar då Oskar Grimstad (Frp) og Helge Orten (H) la fram regjeringa sin havstrategi på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) i Ålesund.  Foto: Staale Wattø

Bakgrunn

Havet har skapt nasjonen. Det er fortida, og det er framtida.