Med sitat fra din rådgiver Svein Ivar Aarskog sitt innlegg fredag 7.9.2018 i Sunnmørsposten, så er vi faktisk enig i mitt hovedpoeng: Kollektiv-transport løser ikke alle transportbehov i vårt fylke, heller ikke i Ålesund.

Jeg trekker videre den konklusjon at privatbilen har vært der, og vil bli der, slik at vi som bor i regionen kan velge å ha fleksibilitet i vår hverdag. Det offentliges oppgave blir å legge til rette med veier, parkering og kollektivtransport.

Bakgrunn:

Fylkeskommunen: Svar til ein misnøgd busspassasjer

Arroganse og bevisst feilinformasjon?

Jeg gjorde meg videre den umaken at jeg påpekte åpenbare mangler ved tilbudet til FRAM, og jeg forventer at dere lytter. Men jeg registrerer en viss arroganse i tilsvaret og dessverre feilinformasjon.

Nørvegata: Dine to busstopp i Nørvegata er vest for nedkjørselen til Vågaveien. Jeg snakker kun om de tomme bussene som passerer Kolvikbakken U-skole. Her er rådgiverens påstand kunnskapsløs eller usannferdig.

Flybussen: Avgang fra Moa 04.40 er vel og bra. Men dersom jeg kommer fra Sykkylven, Stranda, Ørskog, Vestnes så stopper jeg selvfølgelig ikke på Moa når jeg kan kjøre til Vigra. Dessuten kan jeg ikke hensette min bil på Moa over natten. Så her må man bruke sin bil helt ut på Vigra. Dere unnslår dere dette faktum.

Tverrforbindelsene: På tvers av hovedaksen i Ålesund er jeg også glad for erkjennelsen: Det er ikke alle steder det lar seg gjøre å etablere et effektivt kollektivsystem.

Ta ned ambisjonsnivået

La oss være enige om at geografien er slik at kollektivtransport kan fungere bra langs hovedaksene. Men la oss samtidig være enige om at hverdagen er noe mer sammensatt for de fleste av oss. Vi skal i vår hverdag løse mange behov når vi først forflytter oss: jobb, jobbreiser i arbeidstiden, skole, sette av barn, hente barn, handle, besøke andre, handle blomster og sette dem på gravstedet. Dersom vi i tillegg skal jobbe til varierende tider for å få samfunnets funksjoner til å virke på kvelds og nattetid, og i helgene, og vi har eldre uten din å min bevegelighet. Ja, da trenger vi fremkomstmidler som får hverdagen til å gå opp.

Ingen er imot kollektivtransport, så ta imot gode råd og gjør den bedre. Men vær samtidig konstruktiv og bidra til at vi har effektive veier og parkeringsmuligheter som gjør at vi som mennesker kan beholde våre valgmuligheter i en sammensatt og krevende hverdag.