Det er noe lite sunnmørsk over noen av kravene som maritim næring gjentatte ganger har framsatt under koronakrisen. Vi husker Per Sævik sine ord da oljeprisen stupte og offshore supplyrederi nedsylta i gjeld havna i store vanskeligheter.

Problemene vi står i som vi har skapt selv, må vi løse selv, var beskjeden fra Sævik.

Vi sier selvfølgelig ikke at ekstrakostnadene maritim næring har pådratt seg som følge av den globale pandemien skyldes den maritime næringen selv. Men vi må kunne forvente at næringen klarer å skille mellom de problemene pandemien skaper, og de problemene de står i som har helt andre årsaker.

Svekker argumentene

Den grenseoppgangen har vi vanskelig for å få øye på. Det svekker argumentene til næringen i møte med statsråder og andre politikere, og det svekker muligheten til å få på plass støtteordninger som kan være med og dekke noen av de faktiske kostnadene som koronapandemien påfører bransjen.

Derfor mener vi en god del av kritikken som kommer fra deler av verftsindustrien og Maritimt Forum mot blant andre næringsministeren, er en smule umusikalsk og litt lite sunnmørsk.

Det er bare uker siden brønnbåtrederiet Sølvtrans slapp nyheten om at de skal bygge 20 nye brønnbåter til en samlet pris på mellom seks og åtte milliarder kroner. Kontrakten går i sin helhet til bedrifter innen den maritime klyngen og sikrer Myklebust Verft og Aas Mek. Verksted arbeid ut 2025. Det hører med til bildet når en skal beskrive situasjonen i de maritime næringene.

Bygger nye båter

Kongsberggruppen er annen stor aktør innen de maritime næringen i vårt område. I deres andrekvartalsrapport beskriver de utfordringer for Kongsberg Maritime som følge av koronaen, men samlet sett leverer de solide resultater så langt i år. Konsernet har samlet et driftsresultat på 462 millioner i andre kvartal, selv om de har ekstra kostnader tilknyttet pandemien.

Fiskeriene er også en del av den maritime klyngen. På bakgrunn av solide økonomiske resultat de siste årene kontraheres det jevnlig nye store kostbare fiskefartøy. Hvorfor ikke flere av disse båtene bygges på verft i vårt område er et spørsmål næringen bør stille seg.

Bildet av problemene i de maritime næringen er med andre ord høyst sammensatt. Det synes å gå et skille mellom de største verftene, og de små og mellomstore.

I vårt område er mye av fokuset på problemene ved Ulstein, Kleven og Vard.

Kleven har sin egen historien med trøbbel. Det startet lenge før koronaen.

Vard har levert knallrøde tall og voldsomme milliardunderskudd de siste årene. Underskuddene var store lenge før koronaen kom, men konsernet har utvilsom hatt økte kostnader tilknytte pandemien.

Det samme gjelder Ulstein. Også de har kostnader tilknyttet pandemien. Men de har også tapt store beløp på en rekke av båtene de har bygget de siste årene.

Tøff omstilling

Verftene, som mange andre i den maritime klyngen, var tvunget til en brutal omstilling da oljeprisfallet slo inn og etterspørselen etter båter til oljeservice bråstoppet. Så kan en i etterpåklokskapens klare lys, og med pandemien hengende over oss, si at cruisebåter ikke var det en burde satset på.

Vi tror de fleste er enige om at staten ikke kan gå inn og kompensere for tap på kontrakter skrevet for flere år siden. En kan i hvert fall ikke bruke koronakrisen som argument for det.

Så er spørsmålet om staten skal gå inn og kompensere for at markedet for cruiseskip, som var verftenes egen beslutning om å gå inn i, etter alt å dømme vil være helt borte i mange år framover som følge av pandemien.

Et relevant spørsmål vil være om det er riktig overfor andre bransjer som luftfart og turistnæringen som er langt mer direkte berørt av koronakrisen enn maritim sektor.

– Vi trenger hjelp for å komme over kneika, var bønnen fra Gunnvor Ulstein til Iselin Nybø.

Når du trenger komme over en kneik er du som regel nede i en dal. Ned dit har noen av verftene i hovedsak kommet som følge av egne beslutninger som har lite med koronapandemien å gjøre.

Da kan det være lurt å huske ordene fra Per Sævik om at det en selv har stelt i stand av problemer bør en rydde opp i før en ber staten stille opp med folks skattepenger.

Den maritime klyngen og verftene er uhyre viktige for vår region. For at de skal bli det i framtida må de største verftene skaffe seg et finansielt fundament de står trygt på og en drift som gjør at de tjene penger på de båtene de bygger. Dette er det bare de selv som kan ordne opp i.