«Situasjonen til villaksen kan ikkje forenklast»

foto