Petter Stordalens store ord til tross. Det har vært rimelig åpenbart at grupperingen rundt Hurtigruten ASA, som kjøpte verftet da kassa var tom, ikke ville bli en langvarig eier av Kleven Verft. Det var mildt sagt vanskelig å få øye på at et verft hørte hjemme i Hurtigrutens forretningsplan.

Det er derfor ikke veldig overraskende at det nå er blitt kjent at det pågår samtaler med mulige kjøpere av verftet. Vi får bekreftet at det allerede har vært møter mellom Hurtigruten, Vard og bankene som var med på refinansieringen av Kleven.

Kilder sier til oss at det for Hurtigruten sin del også dreier seg om regnskapstekniske forhold. Kjøpet av Kleven er så langt regnskapsført som en midlertidig investering. Dette må endres i regnskapene i løpet av de neste par månedene om de ikke selger seg ut.

Nordea er banken som spiller hovedrollen i dette. Banken er sentral både i finansieringen av Vard og Kleven.

Ikke på skinner

Banken har som de fleste andre sett at byggingen av de nye hurtigruteskipene ikke akkurat har gått på skinner. Det verftet som har mest erfaring og kompetanse på bygging av passasjerskip er nettopp Vard. De bygger nå en serie med luksuriøse cruiseskip ved verftet i Tomrefjord. Den kompetansen Vard har på dette, ser nok både bankene og Hurtigruten selv at Kleven har bruk for.

Om Vard er den eneste aktuelle kjøperen har vi ingen sikre kilder på. Vi vil tro at investorer på andre siden av fjorden i Ulsteinvik også følger dette nøye. Spørsmålet er om Ulstein-familien har nok penger igjen etter å ha måtte ta betydelige tap på sitt eget verft de siste årene. Vi tror ikke det.

Litt lenger vest er det et selskap som ved flere korsveger i historien om Kleven har vært interessert, men blitt avvist.

Og de har penger. Per Sævik kan smile hele vegen til banken hver gang har får tilsendt kvartalsrapporten fra Fjord1. Nå skal han selv inn i kystruta. Sævik kjøper opp stadig flere hoteller og har pekt ut en turistsatsing på Nordvestlandet som et nytt forretningsområde.

Nei fra Sævik

Derfor er det ingen på Mjølstadneset som regner på et bud på Kleven. Det til tross for at Sævik sin egen verftsgruppe Havyard Group mer eller mindre har sprengt kapasitet. Verken Ulstein eller Sævik synes i dag å være i posisjon til en budkamp om Kleven. Begge har en felles erfaring. Overgangen fra å bygge offshore supply båter til andre fartøytyper har kostet og koster dyrt.

Koster dyrt

Det snakkes mye om verftenes evne til omstilling til nye markeder etter at oljenedturen. Det snakkes langt mindre om hva dette har kostet.

Havyard og Ulstein verft har i dag mer enn nok med å klare å tjene penger på de båtene som ligger i ordreboka. De er ikke i posisjon til å vurdere et kjøp av Kleven.

Dårlige kort

Også Vard har fått merke at overgangen til nye markeder koster.

Men de har et større system i ryggen enn hva tilfellet er for Havyard og Ulstein og det har ikke minst et eget kompetansemiljø for bygging av cruiseskip og større passasjerferjer.

Hurtigruta har Nordea på nakken og ikke særlig gode kort på hånda. Vi tror ikke det britiske investeringsfondet, som er den dominerende eieren, er særlig interessert i å bli sittende med et verft på Nordvestlandet.

For Vard dreier det seg til sjuende og sist om de trenger flere verft, og hvor billig de kan få Kleven.