Vi skal være stolte av den verdiskapingen som skjer langs norskekysten. I små og store kystsamfunn skapes store verdier, kompetanse og levende samfunn som bidrar inn i Norges industrieventyr. For noen år siden besøkte jeg Kleven verft og møtte dyktige fagfolk som leverer høy kvalitet.

Nå er Kleven verft konkurs og sier opp sine ansatte.

Om vi ikke får på plass flere tiltak for næringen kan det bli vanskeligere å komme i gang igjen, og vi risikerer at store deler av den maritime næringen blir borte.

For at aktiviteten på kysten skal sikres i fremtiden må det satses. Vi kan naturligvis håpe at Kleven uansett får på plass nye investorer som kan sikre videre drift. Arbeiderpartiet mener imidlertid det ikke holder å sitte stille i båten og satse på at markedskreftene ordner opp.

Spesielt i den situasjonen vi befinner oss i nå, er det særlig stor risiko for at hjørnestensbedrifter kommer i vanskelige situasjoner. Dette er ikke på grunn av vanlige svingninger i økonomien, men en helt ekstraordinær situasjon. Da må staten stille opp for å sikre arbeid og trygghet.

Investeringene i maritim sektor har over flere år vært for svak, og mange verft har slitt økonomisk. Den kompetansen som ligger i norske kystsamfunn vil være grunnleggende skal vi få til storstilte klimaprosjekter og omstilling.

For at vi skal komme dit må vi hjelpe bedriftene med omstilling, og arbeide for å sikre offentlig og privat etterspørsel.

Arbeiderpartiet jobber hver dag for en levende industri i Norge. I revidert nasjonalbudsjett foreslo vi blant annet ytterligere investeringer i forskningsfartøy, en halv milliard til utvikling av utslippsfrie hurtigbåter, og forsering av forsvarsmateriell. Dette ville gitt flere lokale prosjekter, og bidratt til å opprettholde arbeidsplasser og kompetanse langs kysten, men fikk ikke støtte fra regjeringspartiene eller Frp.

Når Arbeiderpartiet nå skal forme sitt program før neste års stortingsvalg, vil industri og omstilling også prioriteres høyt. Vi skal ikke bare gjennom koronakrisen – vi skal trygt inn i fremtiden med levende norsk industri.

Jonas Gahr StørePartileder, Arbeiderpartiet

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no