Man kan være enige eller uenige om bypakke og bompenger. Men en ting bør alle kunne enes om: Hvilke tall det er snakk om, 1 er 1 og 2 er 2 uansett politisk farge!

Forslaget til Bypakke Ålesund, som flertallet i formannskapet tirsdag 28. mai stemte ja til, var ikke på 6,9 milliarder kroner, og det er ikke snakk om 70 prosent bompengeandel på 4,8 milliarder.

Det Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, MDG og SV sier ja til er en bypakke på til sammen 8 milliarder kroner, hvorav 6 milliarder skal betales i bompenger de kommende 15 årene. Det blir 75 prosent bompengeandel. Og 400 millioner kroner hvert eneste år!

Forskjellen er at de ikke regner med innkrevingsutgiftene og renteregninga. Men disse to postene utgjør aleine over 1 milliard kroner, og skal utelukkende betales med bom- penger over 15 år.

Så legg alle andre tallene til side – de skaper bare forvirring, som ingen bør ønske!

Hans Kjetil Knutsen Gruppeleder Ålesundlista Tverrpolitisk liste for Ålesund