Den går ikke gjennom bysentrum, men ganske nært og godt tilgjengelig. Sambruket og samspillet med den viktige «Eksportvegen» E136 mellom Ålesund og Dombås reduserer totalkostnaden med milliardbeløp i forhold til alternativet Møreaksen.

Felles veg fra Ørskogfjellet til Hjelvika er både økonomisk og miljømessig smart. Skribenter som Lars Svein Valderhaug og Jørn Inge Løvik peker på at tilsvarende synergier kan oppnås i aksen mellom Molde og Åndalsnes. Der kan også deler av vegen bli felles dersom RA og Langfjordsambandet blir realisert. Derved sambruk også der.

I følge Romsdals Budstikke og Jørn Inge Løvik sin ferske artikkel, ble det nylig på Langfjordkonferansen presentert nye beregninger for flytebruer og tilhørende vegsystem for fjordkryssingen over Langfjorden. Kalkylene var utført av Prodtex AS og Dr.techn. Olav Olsen AS og lød på 3 mrd - derav 1,8 mrd for selve flytebroene. Dette er helt i tråd med det den øvrige bransjen med flere store konsulentselskaper som Rambøll AS og LMG Marin AS også hevder.

Tidligere har Statens Vegvesen region Midt (SVVM) utført samme kalkyle med 5 mrd som resultat, i følge Løvik. Et sentralt spørsmål er da om SVVM har overpriset Romsdalsaksen på samme vis som for Langfjordsambandet, og årsaken til det. I «utredningen» SVVM administrerte des. -19, benyttet de ifølge Løvik, tall med meterpris 2,5 ganger dyrere enn de som andre nå presenterte på Langfjordkonferansen. Lite tillitsvekkende.

På FB-siden RA/Sekkfast ble det nylig avholdt en avstemming om hvilke argument som er de beste for å kreve en nøytral utredning av RA, ved valg mellom 20 aktuelle argument. og med mulighet for å tilføye nye - en «10 på topp» liste. Sambruket med kryssingen over Langfjorden ble tilført listen, mens de «beste» av de opprinnelig oppførte:

  1. Økonomi (kostnader knyttet til bygging

  2. Tunneler (omfang, sikkerhet/redning, angst/kjøreglede)

  3. Driftskostnader (merkostnader grunnet MA-tunnelene

  4. Sambruket mellom E39 og E136

Ellers nevnes: «Ingen E39 gjennom Molde by» fra kommentarfeltet, og punkt knyttet til høydeforskjellene mellom RA og MA grunnet den dype undersjøiske tunnelen. Avstemmingen beviser ingenting, men interessant å se hvor raskt og tydelig favorittene utpekte seg. Ville en avstemming i stor skala gitt de samme geniale svarene?

Krever sprik fra drøye 20 til knappe 50 mrd en grundig avklaring? Hva synes Hareide og du?

Paul Andreas HofsethÅlesund

Har du noe på hjertet? Send et innlegg til meninger@smp.no