Denne vil bli ca fire km og med stigning 3,17 prosent. Tunnelen mellom Ørskogfjellet og Vik blir ca fem kilometer og stigning på 3,32 prosent. Tautratunnelen får to løp, hver med 16 km lengde. Så kommer ny tunnel fra Julsundet til Molde på ca 10 km. I tillegg får vi en tunnel langs Fannefjorden på nye 10 km. Her legger man en Europavei i rør! Alle tunnelene bortsett fra Tautratunnelen er enkeltløpede.

Nå måtte Lan Marie Berg gå av pga 5,2 milliarder i overskridelser på ca 20 km tunnel for ny vannledning til Oslo. Så kom avsløringen om at den blir ytterligere sju milliarder dyrere, altså en budsjettoverskridelse på 12,2 milliarder! På 20 km! Overskridelsene har kommet som følge av sterkt økte kostnader på bygging av tunneler. Jeg antar de seks tunnelene (og det er faktisk mulighet for ytterligere to tunneler på til sammen 2,7 km, samt en bro på 700 m på Ørskogfjellet) som Møreaksen ønsker, skal holde en høyere standard og større dimensjon enn en som er beregnet for vannrør. Møreaksen ble prisjustert fra 40 milliarder til 23 milliarder etter politiske signaler om at prisen måtte ned. Mye av dette ved å kutte dobbeltløp i tunnelene bortsett fra den undersjøiske, noe som tross alt er sikrere enn enkeltløp, og ved å kutte ned på veistandard.

Sotrabrua med 600 m spenn er budsjettert til 10 mrd. 4-felts hengebru med seilingshøyde 75 meter over Julsundet får et fritt spenn på 1.625 meter. Verdens tredje lengste, bare 15 m kortere enn den nest lengste. 355 m lenger enn Golden Gate.. til Misund! Hva blir prisen på denne?

Her kan man lett se for seg tidenes overskridelser. Hvem har ansvaret? Hvem må gå?