Blir vi en kulturby nå?

Mange forventer at det skjer mye på kulturfronten med ny ledelse i Ålesund. For dem som tar over er fallhøyden stor.

Oskar Skulstad har bakgrunn som skuespiller. Her er han i en skuespillersituasjon, som en del av Ålesund Improteater. På bildet er (f.v.): Eldrid Kvalvik, Elisabeth Steffensen, Annbjørg Skar, Anita Valderhaug, Preben Rongve og Oskar Skulstad.   Foto: Arkivfoto: Charlotte Karlsen.

– Det er mange som håper at både Aurdal og Skulstad skal lykkes i å gjøre Ålesund til en urban kulturby

Kommentar

Torsdag ble det nye bystyret i Ålesund konstituert, med ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap) i spissen. I opposisjon har hun hatt en langt tydeligere stemme for kulturlivet i kommunen enn det hennes forgjenger Bjørn Tømmerdal (H) kan sies å ha hatt. For han ble frasen «lovpålagte oppgaver først» nær et mantra, kultur var noe vi kunne begynne å tenke på etter at disse var oppfylt og kommunen var ute av Robek-lista. Under Tømmerdals ledelse forsvant dessuten kulturfondet, til fordel for skutefesten Tall Ships Races, mente blant andre Eva Vinje Aurdal.