KOMMENTAR laurdag 2. januar 2016:

Vestlandet blir hardt ramma

Når 31 forsyningsskip no er lagt i opplagsbøyene og fleire er ventande frå den stor sunnmørske offshoreflåten utover i 2016, er det klart at den lave oljeprisen legg ei klam hand over Nordvestlandet.

PÅ DJUPT VATN Konsekvensane av krisa i oljeverksemda er truleg berre eit forvarsel om at produksjon av olje og gass ikkje kan ha den dominerande posisjonen som næringa har hatt. Her eit bilde frå Brage-feltet der ein er heilt nede på 11.000 meters djupn.  Foto: Roger Hardy, NTB Scanpix.

– Sjølvsagt kunne avtalen ha vore betre – mykje betre for den del

Kommentar

Men samtidig er det grunn til å notere seg at vår landsdel ligg midt i grautfatet når vi ser kva næringar DnB-sjef Rune Bjerke no knyter dei størst voner til framover: sjømat og turisme – med storhavet utanfor stovedøra og verdsarven i gangavstand.