Kommentar 6. august:

«De som klarer seg selv – til eldrebølga kommer»

Nedgang i folketallet, stadig flere eldre og høye administrasjonskostnader. Skoler legges ned og aldershjem bygges ut.

Eldrebølgen: Kommuner som velger stå alene vil få store utfordringer når eldrebølgen slår inn for fullt. Det viser tall fra SSB som er presentert i NHOs kommunebarometer. Mange små og mellomstore kommuner i Møre og Romsdal vil få en meget aldrende befolkning om 15 til 20 år.  

Skoler legges ned og aldershjem bygges ut. Det er et bilde på hva som skjer i en rekke mindre distriktskommuner

Kommentar

Dette er et bilde på hva som skjer i en rekke mindre distriktskommuner. Om 20 år vil flere oppleve at innbyggere over 60 år er den største befolkningsgruppen i kommunen, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.