KOMMENTAR:

«Kommunetvang som ventet»

Folk i Haram kan alltids mislike å bli tvangssammenslått med Ålesund, men de kan umulig være overrasket over at det skjer.

Varaordfører Svein Harsjøen i Haram t.h. Vebjørn Krogsæter og Siv Kathrin Ulla   Foto: Ticiane Oliveira

Kommentar

Stortingsvedtaket fra 2014, som alle bortsette fra Senterpartiet støttet, gjorde det klart at enkeltkommuner som hindrer en frivillig sammenslåing av kommuner rundt seg, kan bli slått sammen med de andre med tvang. Det er det som skjer med Haram.  Ordfører Vebjørn Krogsæter har inntil det komiske forsøkt å argumentere for at dette vedtaket i Stortinget ikke hadde noen som helst relevans for Haram. Ser en på de 13 tvangssammenslåingen Stortinget nå gjør, framstår Haram som en av de aller mest opplagte.