Kommentar om offentlige kutt i fylket:

Når kommer ferjeopprøret?

Husker du sommerens bompengeopprør? Tenk deg at politikerne hadde svart på det med å øke takstene med 75 prosent.

Vestnes - Molde ferja "Fannefjord" slipper på land biler og passasjerer ved Molde ferjekai ferjetrafikk ferje ferge  Foto: Staale Wattø

Kommentar

Dersom fylkespolitikerne i Møre og Romsdal skal følge fylkesrådmannens råd, er det det de nå må gjøre. Fylkesrådmannen foreslår å heve ferjesatsene kraftig. For å få fylkesbudsjettet til å gå i hop, må inntektene opp. Økte ferjetakster skal gi 30 millioner mer i kassa.