Kommentar av Tarjei Engeset Ofstad

«Eg er ung, men vart sjuk av korona – og kunne ha smitta mange fleire»

«Smitteverntiltaka er nødvendige for å verne dei eldre og dei svakaste blant oss». Bodskapen gjennom pandemien har vore klokt og altruistisk. No når eg har kjent sjukdommen på kroppen sjølv, ser eg samtidig at det er litt snevert.

Livet i ti dagar: Dei ti dagane i isolasjon vart tilbragt på 38 kvadratmeter, på Volsdalsberga. I det minste hadde vi veranda og fin utsikt.  Foto: Tarjei Engeset Ofstad

«Eg kan både smake og lukte, derfor ventar eg med å teste meg», har vorte ei utbreidd haldning

Kommentar

Nye og meir aggressive mutantar har tatt plass i ringen. Det er på tide å appellere meir til sjølvet i oss alle når vi skal slå ned det som forhåpentlegvis er siste smittebølge. Faktum er at vi også bør unngå å få korona av den enkle grunn at sjukdommen kan vere beint fram kjip å få – heilt uavhengig av alder og fysisk form. Det fekk eg, og ikkje minst kjærasten min som eg smitta, erfare.