Kommentar

Klimadebatten presser seg fram

Hvilke saker som preger valgkamper henger nært sammen med hvilke saker de største partiene helst vil snakke om. Høyre og Ap ønsker neppe klimadebatten som en stor sak. Men nå presser den seg fram.

Duellanter: Leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum og leder i Sosialistisk Venstreparti Audun Lysbakken i duell om nullutslippssoner under NRKs direktesendte partilederdebatt i Arendal.  Foto: Ole Berg-Rusten

Kommentar

Det gnistret da SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tørnet sammen i NRKs partilederdebatt om utslippsfrie soner i de største byene. Lysbakken snakket til unge utålmodige klimavelgere i byen, mens Vedum snakket til godt voksne dieselbilkjørende velgere på bygdene.