Neste onsdag kommer urbaniseringens superstjerne, amerikaneren Richard Florida til Ålesund som hovedtrekkplaster på festivalkonferansen The North West.

– Det skal ikke lages en kommuneplan på Sunnmøre etter dette uten en referanse til Florida, lover ordfører Eva Vinje Aurdal i forhåndsomtalen av arrangementet.

Richard Florida er tydeligvis et forbilde for ordføreren. Men hun bør være obs; teoriene hans kan være utgått på dato. I sin siste bok beklager Florida sin egen innflytelse.

Hvem er Richard Florida?

Han framstilles som byutviklingens mester. Omstridt riktignok, men siden han i 2002 erobret verden med boka «The Rise of the Creative Class» har han reist verden rundt med sine teser.

Når han nå kommer til Ålesund koster det arrangøren 500.000 kroner for et timelangt foredrag. I tillegg forventes det ei analyse, med skreddersydde anbefalinger for vekst og utvikling i Ålesundsregionen. Billettprisen for å høre på mannen er 1.500 kroner.

Historien om Richard Florida er historien om byutvikling de siste femten årene. Arkitektnytt har sett på betydningen han har hatt for urban tenkning i Norge.

Rundt 60 kulturhus

– Det skal godt gjøres å lese en norsk kommuneplan uten å komme over Richard Floridas teorier, uttaler arkitekturhistoriker Even Smith Wergeland til fagbladet.

Han har pløyd betydelige mengder kommunale plan- dokumenter og funnet ut at Floridas tese kan ha resultert i rundt 60 kulturhus her i landet.

Ordføreren i Ålesund vil med andre ord ikke være den første med referanser til Florida i sine kommuneplaner.

Da han kom med sin første bok traff Richard Florida tidsånden. Han snudde på tradisjonelle oppfatninger; plutselig var det viktig med kreative hoder for å skape vekst. Forfattere, musikere, kunstnere, designere og moteskapere, forskere, ingeniører, programmerere og andre teknologiske innovatører. Ifølge Florida den super-kreative kjerne.

Dette var en ny måte å tenke byutvikling på. Før dro folk dit det var jobb. Nå skulle arbeidsplassene komme dit det er mangfold av kulturtilbud og aktivitet, var Floridas tese.

Innrømmer feil

Tung satsing på kultur mente Florida var oppskriften til økonomisk vekst. Men resultatene uteble og flere og flere mistet troen på at kulturell storsatsing kunne drive byutvikling alene.

Det taler til Floridas fordel at han innrømmer feil. Men det var ikke før i fjor at han la kortene på bordet: «Sakte, men sikkert begynte min forståelse av byer å utvikle seg. Jeg skjønte at jeg hadde vært overoptimistisk i å tro at byer og den kreative klasse på egen hånd kunne skape en bedre og mer inkluderende urbanisme», uttaler han i boka.

Urbane løsninger

Selvfølgelig ser Florida nye løsninger. Han lister opp sju stolper som fremtidens urbanisme må hvile på: endre områdeplaner og skattepolitikk, investere i infrastruktur, bygge billige utleieboliger i sentrale strøk, høyne lønna til lavtlønte, ruste opp fattige områder og styrke lokalpolitikken i byene. Intet mindre.

Dette er store oppgaver som ålesundsordføreren og hennes lokale politikerkolleger ikke løser alene. Jeg anbefaler at de begynner med to svært viktige byutviklingsprosjekter som tenderer flere av punktene. Nemlig sørside-planen og planen for Brosundtunnel.

Dersom herr Florida har satt seg inn i lokale forhold, og det antar jeg han har, vil det forundre meg om han ikke anbefaler det samme. Jeg, og mange med meg, kunne gitt anbefalingen gratis. Om det hjelper med floridiansk innflytelse, så gjerne for meg.