Region Ålesund, med Ålesund kommune som motor, har satt i gang et regionutviklingsprosjekt. Ei nyvinning ifølge arrangørene. Keiserens nye klær, mener kritikerne. Nyheten om festivalkonferansen «The North West» satte fyr på kulturdebatten i Ålesund. Sjelden har frontene mellom kulturlivets oss og dem kommet tydeligere fram.

«Gedigen folkefest»

Målsettingen er det ingenting å si på. Festivalkonferansen skal bli «tidenes happening», «en gedigen folkefest» i «tre herlige dager til ende». Det skal bli «landets største forum for regionutvikling». For å nevne noe fra forhåndsreklamen.

Han er professor i urbanisme. Et raskt googlesøk forteller at han tidlig på 2000-tallet skrev to bestselgere om nettopp det. At han siden har levd godt av det. Og at han er dyr. Hva det koster å få han til Ålesund vites ikke. For et foredrag i Oslo går det fram at han skulle ha 700.000 kroner. I Danmark var billettprisen for å høre mannen 1950 danske kroner. Dette for noen år siden, riktignok.

Lukrativt oppdrag

Hvorfor arrangere en festivalkonferanse? Jo, for å «bygge stolthet, samarbeid og identitet». Kommunene Giske, Sandøy, Haram, Skodje, Sula, Ørskog og Ålesund står bak og ordførerne «håper på en samlende festivalkonferanse for hele regionen».

I bunnen ligger ønske om regionalt samarbeid og kommunesammenslåing. Et større vi. Det er tema som vekker følelser. Folk hører sammen i sterke fellesskap og motsetninger skal finne sammen.

Momentium har ikke gjort annet enn å takke ja til et smigrende tilbudet. Det påfallende er at det skjedde uten kritiske antenner fra kommunes side. Kultursjefen mener sågar at Momentium er «de dyktigste på området» med sin «enestående arrangørkompetanse på store festivaler».

Dette kan lett nøre opp under oppfatningen av en litt for tett kobling mellom toppledelsen i Ålesund kommune og Momentium.

At Momentium er flinke til å arrangere festivaler er bevist. Men det var ikke oppdraget denne gangen. Jobben var å snekre sammen et forprosjekt som blant annet besto av grafisk design, programmering og konseptutvikling.

Lær av fotballen

Alle aktører innen kultur og næringsliv i de sju regionkommunene skal eie festivalkonferansen, er budskapet til ordføreren i Ålesund. Et budskap som hittil har druknet i kulturaktører som klager på manglende involvering og informasjon.

For å stake ut kursen videre bør ordføreren ta turen til biblioteket i Ålesund torsdag etter påske. Der skal Ingebrigt Steen Jensen snakke om fotball.

Forutsetningene for å lykkes er de samme på fotballbana, som i næringslivet og det offentlige, er hans filosofi. Det handler om å skape vinnerlag uten interne konflikter der alle trekker i samme retning og mot felles mål og verdier. På den måten skapes rammer, trygghet og opplevelse av fellesskap.