KrF kan være et rått maktparti om de må.  Tiden med Kjell Magne Bondevik viste at det å stå først i køen når tunge verv skal deles ut, fungerer. Valgerd Svarstad Haugland tok i bruk slagord som "Du trenger ikke synge i kor for å stemme KrF". Du trengte ikke engang å gå jevnlig i kirka for å stemme på partiet, i følge slagordene partikontoret sendte ut på slutten av 1990-tallet. Det eneste som gjaldt var at statsministeren het Kjell Magne Bondevik. Jakten på posisjoner framfor politikk ga KrF en oppslutning de aldri senere har vært i nærheten av .Det kan være dette Tore Johan Øvstebø har tenkt på under de siste dagers dans rundt gullkalven. Hva teller mest? Politikken han kan få fra venstresida, eller posisjonen han kan få fra høyresida. Svaret er ikke gitt.Men vi er litt i tvil om Øvstebø har samme råskapen i seg i kampen om makta som Kjell Magne Bondevik kunne ha. På den andre siden vet Øvstebø at det er nå han kan bli ordfører i hjembyen. Den sjansen kommer neppe tilbake. Det han må gjøre er å skyve valgvinneren og byens desidert mest populære politiker, Eva Vinje Aurdal, ut i kulden. Som lønn for det kommer valgets tapere fra Frp og Høyre og henger ordførerkjedet rundt halsen på han. Hadde det vært Kjell Magne Bondevik som stod i den situasjonen, er vi ganske sikre på hva som hadde blitt resultatet. Han hadde tatt på seg ordførerkjedet, invitert pressen til ordførerkontoret og tent en sigar. Deretter hadde han i bystyret i sak etter sak støttet seg på Ap og de andre sentrumspartiene for å få gjennomført mest mulig av KrFs politikk. Noen ville ha kalt det prinsippløst. Bondevik ville kalt det blokkuavhengig sentrumspolitikk og en vinn- vinn-situasjon for KrF.Problemet er at Øvstebø under valgkampen gjorde noe Bondevik aldri ville funnet på. Han ble med på retorikken fra Ap og Høyre om at byen trengte en fastere styring og at de samarbeidende partiene må inngå en form for pakt -  et forpliktende samarbeid basert på en politisk plattform. Slik var han med på å dele bystyret inn to blokker. En sentrum-høyre blokk og en sentrum-venstre blokk. Bondevik bygde så lite blokker han bare klarte. Han bygde revehi med mange utganger. Et bystyre basert på formannskapslovene er et enste stort revehi for et sentrumsparti. Problemet er at KrF i Ålesund har murt igjen utgangene fra dette hiet. Nå finnes bare to. En til høyre og en til venstre.Eva Vinje Aurdal synger så vidt vi vet  ikke i kor, og går neppe i kirka hver søndag. Hun passer som hånd i hanske til det KrF Svarstad Haugland og Bondevik bygget opp rundt tusenårsskiftet. Hun er lyserød i fargen og er på linje med KrF i flere viktige verdisaker. I hvert fall så lenge hun holder seg til flyktninger, skjenketider og søndagsstengte butikker. Saker som får det til å gå kaldt nedover ryggen på Øvstebøs alternative samarbeidspartnere i Frp.Vi tipper Øvstebø har båret inn sine steintavler med krav til Ap og fått ja til det meste, inkludert en varaordførerstilling på heltid. Slik tror vi KrF sikrer et maktskifte i Ålesund. Om vi har bommet, får vi vite til kvelden.