Hvor de politiske partiene har sine geografiske og historiske tyngdepunkt er ofte bestemmende for hvor statsråder kommer fra. 14 av de 19 statsrådene har sine hjemfylker i aksen Oslo, Akershus, Innlandet, Trøndelag, Nordland og Troms.

Så har Rogaland to statsråder, Hordaland to og Østfold en statsråd.

Ser en på oppslutningen de to partiene har i de ulike fylkene, kan både Støre og Vedum konstatere at i fylkene der partiene deres gjøre det godt, og historisk har gjort det godt – også er fylkene som får best uttelling blant de nye statsrådene.

Det er bare å se til en relativt liten valgkrets som Hedmark som nå kan skilte med tre statsråder. Med i underkant av 200.000 innbyggere har de nå to statsråder fra Senterpartiet og en fra Ap. Så har Hedmark også alltid vært det som omtales som en bastion for Ap og Sp.

foto
Averøy: Tidligere leder i Senterungdommen, Erling Laugsand (t.v) fra Averøy på Nordmøre, er ny statssekretær i Finansdepartementet.

Rekordmange

Under Solberg-regjeringen var det Møre og Romsdal som fikk merke denne effekten. Fylket er regnet som en Frp-bastion og hadde på det meste fire statsråder fra fylket. Harald Tom Nesvik, Jon Georg Dale, Jøran Kallmyr og Sylvi Listhaug.

Møre og Romsdal er sammen med Buskerud, Telemark, Vestfold, Agder og Finnmark uten statsråder i den nye Ap-Sp-regjeringen.

Nå er det slik at kjønnsfordeling, aldersfordeling og, får vi håpe, egnethet er faktorer som teller tyngre enn geografi når en statsrådskabal skal legges. Men en skal ikke undervurdere betydningen det har for et fylke å ha folk i viktige posisjoner i regjeringsapparatet.

Fylkespartiene i Ap og Senterpartiet bør gå i seg selv for å finne ut hvorfor de ikke makter å få fram politikere med kvalifikasjoner og posisjoner i partiet som gjør at de er aktuelle som statsråder.

For dem som ønsker å drive lobby for sine saker inn mot regjeringsapparatet blir overgangen stor. Det er ikke tvil om at alt fra frivillige organisasjoner til næringslivet, og kommune- og fylkespolitikere, vil ha en lengre veg til makta når fylket ikke har statsråder.

Det kan også ha direkte politiske konsekvenser. Å ha personer en kjenner, og som kjenner fylket, har i gitte situasjoner stor betydning. Det er slett ikke gitt at Møre og Romsdal hadde bestått som eget fylke da regionreformen skulle vedtas, uten at Harald Tom Nesvik satt som parlamentarisk leder i Frp og nærmest la ned veto mot endringer i fylkesgrensene i eget hjemfylke.

Samferdsel

Samferdsel er et annet område særlig kommune- og fylkespolitikere jobber mye med overfor den til enhver tid sittende regjering. Nå er det tidligere Fredrikstad-ordfører og nyvalgt stortingsrepresentant Jon-Ivar Nygård som tar over som samferdselsminister. Nygård er helt ny på dette politiske nivået.

foto
Samferdsel: Jacob Vorren fra Sunndal blir politisk rådgiver for samferdselsministeren. Foto: Privat

Ferjer, bruer og tunneler er ikke det som preger vegnettet i Østfold. Men det er han som nå skal slåss for samferdselsmilliardene mot erfarne rikspolitikere som styrer andre departementet. Og det er han som skal prioritere milliardene mellom Vestlandet, Østlandet og Nord-Norge.

Sammenlignet med forgjengerne Knut Arild Hareide, Jon Georg Dale og Ketil Solvik-Olsen, er det en overraskende uerfaren samferdselsminister Støre har pekt ut. Om det sier noe om hvilken status samferdsel får i den nye regjeringen gjenstår å se.

Nygård får med seg sunndalingen Jacob Vorren som politisk rådgiver. Vorren er sammen med averøyingen Erling Laugsand, som er utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet, de to eneste i hele regjeringsapparatet fra fylket.

Det to kan regne med ganske mange telefoner hjemmefra de neste årene.

foto
Tidligere leder i Senterungdommen, Erling Laugsand (t.v) fra Averøy på Nordmøre, er ny statssekretær i Finansdepartementet.