Dette var noen av forslagene ungdommer fra første trinn ved Fagerlia og Ålesund videregående skoler kom opp med under innovasjonscampen i regi av The North West torsdag. Med på campen, som foregikk ved Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK), var også Ungt Entreprenørskap. Sammen med Møre og Romsdal fylkeskommune ga de ungdommene et reelt oppdrag fra samferdselsavdelinga. Oppgaven var hvordan ungdommene så for seg at kollektivtilbudet vil se ut om tre-fem år. Hvilke endringer må til, og hvilken teknologi?

Ungdommene fikk dagen på seg til å løse oppgaven, og til slutt ble det kåret en vinner av det beste forslaget til løsning.

Vil ha app

De rundt 60 elevene var delt inn i 12 grupper som holdt en tre minutter lang presentasjon av sitt forslag til løsning.

Blant gruppene var det relativt unison enighet om to ting: Før det første er kollektivtilbudet i dag for dårlig. For det andre må man i kollektivtilbudet implementere en større grad av nye teknologiske virkemidler.

En brorpart av gruppene ønsket seg en app til kollektivtilbudet hvor man i tillegg til å betale kan gjøre flere ting, som å følge med på hvor bussen er, gi et signal til buss-sjåføren om at du skal på (slik slipper sjåføren å kjøre lange sløyfer uten å plukke opp passasjerer) og få beskjed om forsinkelse.

Hydrogentog

Ungdommene lanserte også mer radikale ideer, som ekspressbusser i bane over biltrafikken, eller et bysambånd bestående av elbåt, buss, sykkel og bybane. Flere av ungdommene så «bysykler» som en langt mer integrert del av kollektivtilbudet. De ønsket seg også elbusser i ulike størrelser, monorail som skal drives av elektrisitet eller solcellekraft, elektrisk undergrunnsbane og «airway» – en elektrisk «gondol» som skal gå 20–30 meter over bakken.

Vinneren ble imidlertid gruppen fra Fagerlia videregående som lanserte ideen om hydrogentog under vann. De fikk en liten premie, samt heder og ære, av prisutdeler Jonas Gahr Støre.

Klok ungdom

Juryen besto av Charles Tøsse, fylkespolitiker i Samferdselsutvalget, Trine Klemetsen fra Bypatrioten, Gjermund Kvernmo Langset fra Studentparlamentet ved NTNU og Monica Molvær fra Ålesund Sentrumsforening. De mente det var vanskelig å kåre en vinner. Jeg har full forståelse for det, for ungdommene som deltok i innovasjonscampen var det verdt å høre på. At de var inne på mye bra ble også bekreftet om man tok et sideblikk til andre deler av programmet, der også «de voksne» tenkte samferdselstanker. Tidligere på dag slo blant annet markedsdirektøren i SINTEF, Steffen Møller Holst, fast at hydrogen kan være en stor mulighet for Ålesundsregionen.

Det er prisverdig av The North West (TNW) å inkludere ungdom i programmet på denne måten. På samferdselssida vet vi nå at det er ingen grunn til å frykte framtida. De unge passer på.