Planene var mange, ambisjonene store. Sørsida, karakterisert som selveste indrefileten i Ålesund sentrum, skulle bli den nye urbane bydelen med «uterom og kulturbygg langs vannet». Nå har sørside-planene modna så lenge at de har mygla. Gått ut på dato. Kanskje på tide på rykke tilbake til start?

Det var prosjektet «Sundbyen» fra danske Jaja arkitekter som vant arkitektkonkurransen i 2011. Sørsida skulle fylles med videregående skole, kulturskole, teater, kulturhavn, boliger, næringsbygg, hotell, bibliotek, kino, scener, kafeer og rådhusbasseng. Mange fiffige planer som krever kostbare løsninger, blant annet i form av store utfyllinger og utgravinger på området.

I 2015 ble reguleringsplanen vedtatt, basert på danskenes forslag. To år senere skulle spada settes i betongen ved Prestebrygga for bygging av ny videregående skole. Det skulle symbolisere selveste startskuddet for ei storstilt utbygging som Ålesund knapt hadde sett maken til siden gjenreisninga etter bybrannen.

Slik ble det ikke. Fylket hadde ikke råd. Nå blir det trolig ingen sentrumsskole likevel. Aldri har sørside-planene vært mer i det blå.

Spriker i alle retninger

Sånt skjer. Alt går ikke som planlagt. Det vet vi alle. Da må man ta noen steg tilbake, om nødvendig skrote gamle planer og ta fatt på nye. I fjor ble Sørsida utvikling AS stifta. Det kommunalt eide aksjeselskapet skulle få fart på utviklinga, med utenbys styreleder med erfaring blant annet fra byutvikling i Bjørvika i Oslo.

Men når selv ikke styrelederen har tro på prosjektet, slik det er organisert i dag, da må alarmen gå. Som styreleder opplever Eva Hagen at ønska fra kommunen spriker i alle retninger. Det er vanskelig å være alt på en gang, har hun uttalt om selskapets uklare rolle.

Nylig fikk utviklingsselskapet daglig leder. Som nytilsatt i ei nyoppretta stilling kan ikke Kirsti Slotsvik være annet enn positiv. Etter kun en måned i jobben viser hun offensive tendenser, varsler endringer og nye løsninger. Hun vil ikke vente verken på bypakke eller brosundtunnel, og har utnevnt seg selv som sørsidas motor for action.

Måtte motoren være både veltrimma og godt smurt. For med sørsidas historikk frykter jeg det vil ta tid før vi får se Slotsvik i vernesko og hjelm, på en byggeplass i sjøkanten på Aspøya.

Noe som monner

Uten fortgang i sørsida-planene kan byutvikling i Ålesund bli en traurig sak i åra som kommer. Glem kommunale visjoner om «byen som regional motor» og ideen om å være «det urbane og kulturelle knutepunktet mellom Bergen og Trondheim».

Uten folk i sentrum, folk som bor, jobber, lever og lar seg underholde, vil landets vakreste by kun bli nettopp det – pen å se på, men med lite innhold.

Det gjøres mange fine grep i privat regi for å heve byens kvaliteter. Men i en trang by med lite ledig sentrums-areal er det bare området på sørsida som er stort nok for ei byutvikling som virkelig monner.

Må finne troa

Det krever action fra flere enn Slotsvik. Og det aller viktigste, akkurat nå, er å skape en organisasjon som styreleder Eva Hagen og daglig leder Kirsti Slotsvik har troa på. En organisasjon som gir dem albuerom og økonomi til å ta tak i den store jobben det er å realisere noen av ambisjonene for sørsida.

Da må kommunen komme seg ut av spagaten og være tydelig på hvilken rolle selskapet skal ha.

Det haster. Nå handler det om å komme i gang.