For de uinnvidde: Helsesista er et alias for ålesundskvinna Tale Maria Krohn Engvik. Hun er helsesøster av yrke og kalles også «hele Norges helsesøster». Det siste året har hun vært helsesøster på fulltid i sosiale medier. Særlig er hun stor på Snapchat der over 40.000 følger hennes daglige oppdateringer som hovedsakelig retter seg mot ungdom.

For Helsesista er ingen spørsmål dumme, ingen tema kleine. På kontoen sin tar hun opp alt fra hvor stor tiss det er vanlig å ha eller når det er vanlig å debutere seksuelt, til mer alvorlige tema som mobbing, vold og seksuelle overgrep.

Gjennomslagskraften Helsesista har fått blant følgerne sine i sosiale medier viser at hun trengs. Det er tydelig at unge setter pris på det direkte språket hennes og den klare talen. Krohn Engvik bruker humor, men er samtidig tindrende klar på hva hun mener er rett og galt. Hun klarer kunststykket å snakke om moral til ungdom – uten å moralisere. Det er godt gjort, og ved å være slik er hun ikke bare til hjelp for ungdom, hun er samtidig en inspirasjon for oss andre voksne som har barn og unge i vår nære krets.

Alle prisene er så til de grader fortjent. Ikke bare viser Helsesista skeptiske voksne at sosiale medier like mye er et bra verktøy som noe barn og unge «må passe seg for». Viktigere er det at hun, i en verden der ungdom bombarderes av inntrykk, bidrar til å nyansere og virkelighetsorientere. I Helsesistas verden er det lov til å prøve, lov til å feile og lov til å spørre. Slik bidrar hun til å skape ungdom som er trygge på seg selv. Det er viktig, dét. Og derfor heier jeg på Helsesista.