Arendalsuka, den første store partilederdebatten på tv og tre nasjonale meningsmålinger. Det er valgkampen oppsummert for sist uke. De tre meningsmålingen er det klart mest interessante. Alle tre viser nøyaktig de samme tendensene.

Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Senterpartiet peker seg ut som det kommende lokalvalgets vinnere. Arbeiderpartiet og Frp ligger an til å bli valgets tapere. Vi sliter med å se hva som kan endre dette bildet de neste tre ukene. Årsakene til det er at både vinnerne og taperne ser ut til å være truffet av tunge trender som ikke snur i en hektisk valgkamp.

Størst usikkerhet er det naturlig nok knyttet til MDG. Et relativt nytt parti, med et partiprogram som dekker hele spekteret av saker i både kommunestyrer og fylkesting, men som henter sine velgere på saker tilknyttet miljø og klima.

Partiet har til nå vært et storbyparti, med Oslo som sin bastion. Slår målingene til, kan det nye med årets lokalvalg bli at MDG sikrer seg fotfeste i kommuner rundt i hele landet. Partiet vil etter alt å dømme få en betydelig framgang fra tidligere valg, men hvor stor denne framgangen blir er det usikkerhet knyttet til.

Triumferende Vedum

Særlig mye usikkerhet knyttet til om at Senterpartiet gjør et brakvalg, er det ikke. Det målingene ikke gir noe entydig svar på er om partiet ender på 12–13 prosent eller 15–16 prosent valgdagen. Sp har helt bevist gjort konflikten by – land, sentralisering kontra desentralisering til sin sak.

De har vært det eneste tydelig opposisjonspartiet mot regjeringens reformiver. Det være seg politireformen, kommunereformen og regionreformen. Det vil de få betalt for på valgdagen. Dette er saker partiets har sikret seg eierskap til, og som de ikke mister de neste ukene.

At Arbeiderpartiet tidligere i uka trakk sin støtte til den omstridte politireformen, truer ikke Sp oppslutning. Hva var det vi sa, kunne en triumferende Trygve Slagsvold Vedum svare tilbake.

Saken illustrerer problemene Ap står i. Senterpartiet har ifølge målingen stukket av med mellom 50 og 60.000 av Aps velgere siden stortingsvalget for to år siden. At partiet nærmest i desperasjon vraker støtten til politireformen, kan kanskje få noen Ap velgere ned fra gjerdet, men neppe mer enn det. Velgerne vil ha det ranke og rene og velger dem som har sagt nei hele tiden. Litt desperate utspill i valgkampen blir som regel gjennomskuet.

Bompenger

Fremskrittspartiet er den andre store taperen med nasjonal målinger ned mot seks prosent. Det er katastrofalt dårlig resultat for partiet. Årsaken er å finne hos det som så langt er den eneste store saken i denne valgkampen, bompenger.

Så langt er det den eneste saken alle parti ser ut til å måtte forholde seg til. Det har gått svært dårlig for Frp. På toppen av dette kommer den pågående krangelen innad i regjeringen om hva en kan gjøre for å redusere bompengebelastningen for folk flest. Så langt er det lite som tyder på at Frp her få en sak som de kan gå ut og selge som en stor seier.

Men valgkamp foregår som kjent ikke bare på den nasjonale scenen. I kommune- og fylkestingsvalget spiller lokale saker en stor betydning for folks partivalg. Og i Møre og Romsdal har Frp til de grader gjort seg gjeldende den siste uka. Det startet med Sylvi Listhaugs utspill i VG der hun skrotet Møreaksen.

I forlengelsen av dette har partiet maktet dominere mediebildet og tvinge de andre partiene til å forholde seg til deres saker. Å sette dagsorden med egne saker er som regel er suksessoppskrift for å vinne valg. Sist uke lyktes Frp med det til fulle. Når de i tillegg kan stille med fire statsråder fra fylket i valgkampen, kan det gi Møre-Frp muligheter de andre av partiets fylkeslag ikke har.

Det kan åpne døra for et godt resultatet, men det vil også til de grader bli lagt merke til om de ender i fiasko.