Det gnistret da SV-leder Audun Lysbakken og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tørnet sammen i NRKs partilederdebatt om utslippsfrie soner i de største byene. Lysbakken snakket til unge utålmodige klimavelgere i byen, mens Vedum snakket til godt voksne dieselbilkjørende velgere på bygdene.

At de to med stor sannsynlighet skal sitte i samme regjeringen, var vanskelig å se for seg når de to gikk løs på hverandres argumenter.

Men de vet at den typen konfrontasjoner tjener begge to. De får gitt klare signaler til sine kjernevelgere om hvor de står i klimadebatten.

For eller mot

Derfor kan debatten om hvordan vi skal takle den klimakrisen som verdens fremste klimaforskere slår fast at vi er på veg inn i, bli en god sak i valgkampen både for SV, MDG og Venstre på den ene siden – og Senterpartiet og Frp på den andre.

Frp og Senterpartiet er partiene både for klimaskeptikere og rene klimafornektere. MDG, SV og Venstre jakter de klimabekymra velgerne som krever handling nå.

Midt mellom disse står Høyre og Ap.

Den første partilederdebatten så langt i valgkampen viste at de to partiene, som liker å framstille seg som hovedmotstandere, har svært mye felles når det kommer til hvordan de mener klimakrisen skal løses. Begge erkjenner at klimaproblemene er menneskeskapte og begge står på Paris-avtalens krav om kutt i de nasjonale klimagassutslippene på 55 prosent innen 2030.

Begge har store velgergrupper som på ulike måter er knyttet til olje- og gassvirksomheten, og både Støre og Solberg må trå ytterst forsiktig for ikke støte dem fra seg. Derfor er da også både Erna og Jonas mest opptatt av å få fram historien om hvilke nye muligheter de grønne skiftet innebærer, og vil helst ikke snakke om at det vil kunne svi i lommeboka til folk flest, eller vanlig folk som det nå er blitt populært å kalle det.

Bondeviks gasskraftverk

Mange har lenge trodd at klima skulle bli et hovedtema i en valgkamp. Helt tilbake til slutten av 1990-tallet da Kjell Magne Bondevik (KrF) som statsminister førte kampen mot det han karakteriserte som «sterkt forurensende gasskraftverk», har en ventet at klimaspørsmålet skulle bli en hovedsak i en stortingsvalgkamp. Det har så langt ikke skjedd.

Det kan skje nå. Kombinasjonen av at FNs klimapanel har lagt på bordet en alarmerende rapport om klimaendringene, sammen med at Senterpartiet, Frp, SV, MDG og Venstre synes å ha en gjensidig interesse, rett nok med helt ulike utgangspunkt, av å sette klima på dagsorden, gjør at både Høyre og Ap bør være forberedt på at mandagens partilederdebatt ikke var den siste der klimaspørsmålet kan komme til å dominere.

Den debatten kan bli viktig for klimaet på kloden, men ikke like god for klimaet internt i den rødgrønne leir.