Avstemningene har etterlatt seg et stort nei og en lang rekke ubesvarte spørsmål. Ikke uventet, vil mange si.En sammenslåing mellom Ørsta og Volda blir nesten en umulighet. Hva Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal, Stranda og Sykkylven skal foreta seg er akkurat nå helt i det blå. I Sula og Giske er flertallet som vil fortsette alene overveldende. På ytre søre Sunnmøre har et klart nei i både Ulstein og Herøy effektivt knust håpet om en ny Runde kommune.Dette er kampen mellom sentrum og pereferi, en av hovedkampene i hele den nasjonale reformprosessen. Bykommuene vil vokse. Landkommunene strittar imot. Frykten for å tape makt til sentrum er en sterk motkraft for kommunalminister Jan Tore Sanner sin kommunereform. Vi ser det i meningsmålingar, i hvordan de politiske partia mobiliserer og i folkeavstemningene. Skepsisen handlar om makt, eller følelsen av makt og følelsen av avmakt – og litt om økonomiBare en drøy måned før politikerne rundt i alle disse kommunene skal komme med sin anbefaling om hvem de skal slå seg sammen med, står de i praksis på bar bakke. Ikke ulikt det som skjedde både i Romsdalen og på Nordmøre. Så kan en begynne å lure på hva de millioner av kroner som er brukt til seminarer og intensjonsavtaler er verdt når det eneste synlige resultatet kan bli enkeltstående mindre sammenslåinger, slik som Haram og Sandøy.Ingen kan være overrasket over resultatet. Det har knapt skjedd at folket gjennom folkeavstemninger sier ja til endringer. Motkreftene som periferien mobiliserer mot sentrum, kan heller ikke komme som et sjokk på noen. Tidspresset i reformen har heller ikke vært noe trumfkort.Samtidig har stortingsflertallet gitt kommunepolitikerne en klar beskjed om at det skal bli færre og større kommuner. Det vil sikkert motivere reformivrige kommunepolitikere til å ta nye runder for å leite etter måter å berge stumpene på. Så skal fylkesmannen gi sin innstilling, uavhengig av hva folket har sagt. Da sitter kommunalminister Jan Tore Sanner igjen med to alternativ, gjennomføre kommunesammenslåinger med tvang eller kaste kortene og si at dette får han ikke til.