De siste ryktene forteller at kommunalminister Monica Mæland i slutten av denne måneden tar med seg lista over nye fylkesmenn til Kongen i statsråd. Legger hun til grunn den fordelingen partiene historisk har hatt, ender valget på Botten.

Fordelingen går på at de største partiene har flest, men at også de mindre partiene er representert. Dette har det gjennom alle år vært en slags stilltiende avtale om partiene mellom. Det var den rødgrønne Stoltenberg-regjeringen som utnevnte Lodve Solholm til fylkesmann.

Fra 17 til 10

Det nye er at regionreformen har gjort nåløyet trangere. Grensene for fylkesmannsembetene vil fra 2020 bli justert i henhold til de nye regionene. Det betyr at en går ned fra 17 til 10 fylkesmenn.

Det er i denne omgang tre fylker der det er ledige stillinger. Det er Nordland, Møre og Romsdal og Rogaland.

Ingen tror at Mæland vil forbigå Høyre-nestleder og mangeårig helseminister Bent Høie. Han har søkt stillingen som fylkesmann i Rogaland, og han vil få den.

I Nordland går tidligere nestleder i Arbeiderpartiet, Hill Martha Solberg, av for aldersgrensen. Her er Frps Tom Cato Karlsen den klare favoritten. Han er utdannet lege og var i fire år statssekretær i samferdselsdepartementet under Ketil Solvik-Olsen, samt at han har vært varaordfører i Bodø. At Harald Tom Nesvik trakk seg i Møre og Romsdal skapte en åpning for Carlsen i Nordland. Fra før har Fremskrittspartiet Per Arne Olsen som fylkesmann i det nye sammenslåtte embetet for Telemark og Vestfold.

Balansen på plass

Med Carlsen i Nordland har Frp to fylkesmenn og dermed fått sin kvote. På samme måte vil Høyre i det Høie er utpekt i Rogaland sitte med tre fylkesmenn. Da har de også sin kvote.

Det partiet som da ligger en bak, er Arbeiderpartiet som følge av at Solberg slutter i Nordland. Den stillingen tror vi at Ap får kompensert i Møre og Romsdal. Ved å gi Botten jobben i hjemfylket er balansen gjenopprettet. Ap sitter med tre, det samme gjør Høyre, mens Frp har to.

Døra stengt

Hva da med May-Helen Molvær Grimstad og Pål Farstad som også har søkt jobben i hjemfylket. Deres problem heter Valgerd Svarstad Haugland og Lars Sponheim.

Den tidligere KrF-lederen Svarstad Haugland overtar som fylkesmann i både den nye regionen Viken og i Oslo. Samtidig har Sponheim fått forlenga sin periode som fylkesmann og blir høvding i det nye Vestland.

KrF og Venstre sitter dermed med hver sin fylkesmann.

Vi tror ikke Mæland kommer til å bryte fordelingen partiene mellom ved å gi Venstre eller KrF enda en fylkesmannsstilling. Slik stenger Sponheim og Svarstad Haugland døren for Farstad og Molvær Grimstad.

Siden 1919 har Møre og Romsdal hatt ni fylkesmenn, nå er det mye som peker i retning av en fylkeskvinne fra Valsøybotten på Nordmøre.