Frontsjef Torbjørn Eidhammer i Sunnmørsposten. Foto: Tone Molnes
Nedre Strandgate. Foto: Staale Wattø

Denne kommentaren er skrevet av frontsjef Torbjørn Eidhammer, som et tilsvar til tidligere operasjonsleder Borge Amdam. Det var Eidhammer som var på vakt lørdagen da det skjedde.

«Lagt i bakken av politiet» var første overskrift på Sunnmørspostens sak om hendelsen i Nedre Strandgate.

Vi får informasjon om hendelsen første gang ca. klokka 09.50. Vi behandler saken som en vanlig sak helt fram til at politiet melder at det har vært et dødsfall ved 15-tiden denne lørdagen i slutten av januar. Senere blir vi kjent med videoer som viser at mannen har vært i et basketak med politiet i forkant.

Kommunikasjonen med politiet i fasen fram til dødsfallet offentliggjøres er intet mindre enn hårreisende, sett fra vårt perspektiv.

I et leserinnlegg kritiserer operasjonsleder Borge Amdam oss for å bare fortelle det han mener er «bruddstykker av det som blir formidlet». Vi opplever at vi formidlet informasjonen vi fikk fra politiet, også at personen hadde behov for helsehjelp.

Vi skriver tidlig og i første sak at politiet har kontroll sammen med helsevesenet. Og vi siterer politiet etter kort tid på at en person har hatt behov for akutt helsehjelp, og at mannen er tatt hånd om av ambulanse og er fraktet til sjukehuset.

Sunnmørsposten har ikke utelatt å informere om at dette var en person som trengte akutt helsehjelp.

Snakket ikke sant

Problemet har vært at det vi ble fortalt fra operasjonsleder Amdam ikke stemmer.

Derfor har sjefen hans ved operasjonssentralen og politimesteren beklaget direkte til oss. Den observante leser har kanskje også registrert at Amdam ikke har hatt mediekontakt under operative hendelser i etterkant av episoden i Nedre Strandgate.

Fakta er den beste argumentasjonen, og derfor velger Sunnmørsposten å publisere lydloggen og dialogen mellom journalistene og operasjonsleder Amdam. (Se faktabokser lenger ned i saken).

Amdam har i ettertid forklart til oss at han hadde kjennskap til det som skjedde under hendelsen, deriblant at politiet hadde lagt mannen i bakken, men at han ikke forstår hvorfor han nektet på dette.

I løpet av telefonsamtalene vi hadde med operasjonssentralen nekter Amdam en rekke ganger på at politiet la mannen i bakken. Dette bidrar til spekulasjoner og gjør at alle varsellamper hos oss ringer. Medienes samfunnsoppdrag er å avdekke kritikkverdige forhold, og stille kritiske og ubehagelige spørsmål.

Det er forståelig at belastningen for enkeltperson blir stor. Amdam har vært en dyktig operasjonsleder, som det i all hovedsak har gått an å kommunisere med. Hvorfor det gikk galt denne gangen, vet bare operasjonsleder Amdam.

Sunnmørsposten gjorde også feil

Amdam har et godt poeng når han kritiserer oss for å skrive at mannen ble pågrepet av politiet. Det ble han ikke, han ble tatt kontroll på med ønske om å gi helsehjelp, og det er en vesensforskjell. Dette beklaget Sunnmørsposten i første sak.

En annen ting vi er blitt kritisert for er at vi skal ha stolt for mye på politiet. Det er forståelig. Det var ikke slik at tipsene og informasjonen rant inn i en tidlig fase av denne hendelsen. Først hadde vi ett vitne som hevdet mannen er lagt i bakken og pågrepet av politiet.

Så får vi det vi tror er et nøkkelvitne, som bor like ved og som hevder å ha sett tilnærmet hele situasjonen. Dette vitnet hevder at det ikke var politiet som la mannen i bakken. Sammenholdt med at politiet gjentatte ganger avviser å ha lagt noen i bakken, så velger vi å beklage og rette.

Får direkte spørsmål

Men det sentrale i dialogen og informasjonsflyten fra politiet er at de på direkte spørsmål avviser at mannen er lagt i bakken.

Noe lydloggen viser:

Operasjonsleder i samtale klokka 12.18: Og jeg må si det at jeg lar meg provosere av denne tittelen som dere velger å ha videre på dette her. Der er det blitt gitt førstehjelp til en person.

Journalist: Ok. Hva er feil?

Operasjonsleder: Lagt i bakken.

Journalist: Ja, okei. Han ble ikke lagt i bakken?

Operasjonsleder: Jeg presiserte til han. Han er ikke lagt i bakken. Han er tatt hånd om og det blir gitt førstehjelp på det bildet der.

Andre eksempler:

Operasjonsleder i samtale klokka 10.36: «Bare sånn at du er klar over det. Jeg ser at det vi har lagt noen i bakken, «lagt i bakken av politiet». Og det stemmer ikke overhodet. Det sa jeg til deg i sted også.»

Operasjonsleder klokka 10.36: «Det er ikke lagt noen i bakken av politiet. Det er en som er tatt hånd om av helsevesenet. På det bildet der så ligger han og får helsehjelp, så godt som det lar seg gjøre. Ut ifra situasjonen.»

Operasjonsleder klokka 10.36: «Det er ingen som er blitt lagt i bakken av politiet. Det er en som ligger og får helsehjelp av politiet blant anna på stedet der.»

Operasjonsleder i samtale klokka 12.18: «Og folk reagerer forskjellig når de er i en akutt helsesituasjon og da må vi ha kontroll på dem hvis vi skal gi dem helsehjelp. Han er ikke pågrepet på noen som helst slags måte, han er ikke lagt i bakken for og pågripes eller noe som helst. Han er tatt hånd om for å yte best mulig helsehjelp.»

Operasjonsleder i samtale klokka 15.16: «Jo, og det er derfor det har vært litt viktig for meg at det ikke stod «at politiet har lagt han i bakken».

Politiet styrer informasjonsflyten

Vi har flere ganger før opplevd at politiet holder tilbake informasjon, og noen ganger er det forståelig når det er av hensyn til videre etterforskning eller pårørende. Andre ganger får vi kjennskap til alvorlige straffesaker som politiet ikke har informert om mens de pågikk.

I denne saken har operasjonsleder aktivt, og gjentatte ganger avvist det som var sant. Og det blir særlig problematisk når han har erkjent å ha hatt innsikt i hva som faktisk skjedde på stedet.

Om det var for å dekke over for kollegaer i en uoversiktlig fase, «ta en for laget» - eller andre ting. Det vet som sagt bare operasjonslederen selv.

Faktum er at operasjonslederen hadde gjentatte muligheter til å bekrefte det videoen senere viste. Nemlig at politiet hadde lagt personen i bakken i forkant av dødsfallet.

I stedet velger han å nekte. Han forteller heller ikke at det er snakk om et dødsfall før i 15-tida. Dermed er mediene «avskåret» fra å prioritere hendelsen som noe mer enn en notis før tips og videoer fra publikum heldigvis belyser saken etter hvert.

Rolleforståelsen til operasjonsleder når det gjelder å informere mediene har vært fraværende i kommunikasjonen med oss. Det viser også lydlogg-samtale klokka 12.18, hvor operasjonsleder vil favorisere NRK med informasjon siden Sunnmørsposten har pluss-saker. Han vil også gi oss mer informasjon hvis vi har åpne saker, noe som er totalt uakseptabelt.

Dette har politiet også beklaget overfor Sunnmørsposten.