SV, Rødt og MDG kommer snart til et kommunestyre nær deg. Det er den nye politiske trenden dagens meningsmåling for fylket viser. En politisk bevegelse som til nå har vært forbeholdt de største byene i landet, ser nå ut til å treffe det borgerlige olje- og gassfylket Møre og Romsdal til høsten.

Men det er en stor spenningsfaktor. Møter Rødt-, MDG- og SV-velgere opp valgdagen? Å få egne velgere og sympatisører til å gå og stemme blir disse tre partienes store utfordring de neste månedene. Bakgrunnstallene viser ikke overraskende at særlig Rødt og MDG har de yngste velgerne. Unge velgere er kjappe til å svare når noen, meningsmålere inkludert, ringer på mobilen. Det har vist seg langt vanskeligere å få dem til å komme i stemmelokalet.

Ikke minst gjelder det på kommune- og fylkestingsvalg. Til lavere valgdeltakelsen blir, til eldre blir de som faktisk møter opp og avgir stemme. Særlig fylkestingsvalgene har de siste årene hatt en foruroligende lav valgdeltakelse. Det er SV, Rødt og MDG sin store utfordring.

Mange Sp-ordførere

Det trenger ikke Senterpartiet bekymre seg for. Sp-velgeren er godt voksen og bruker stemmeretten. Det gjør også at det er mer sannsynlig at Sp klarer et valgresultat opp mot det som meningsmålerne beregner seg fram til nå, enn for de tre andre rødgrønne partiene.

Vi tror det derfor blir tett mellom Senterparti-ordførerne. Partiet vil også kunne komme til å avgjøre ordførerspørsmålet både i nye Ålesund kommune, og på fylkestinget.

Det er et munnhell i fylkestinget at all makt går gjennom Ap eller Høyre. Det kan de maktbevisste toppene i Høyre og Ap bli nødt til å bite i seg. Slik det ser ut nå går veien til fylkesordførerkjedet gjennom Senterpartiet. Blir valgresultatet i nærheten av det denne målingen viser, må de partiene som har ambisjoner om makt i fylkestinget inngå en allianse med Sp.

Kommer SV, Rødt og MDG inn med så mange representanter som denne målingen indikerer, tror vi de borgerlige fibrene i Senterpartiet takker pent nei til et rødgrønt samarbeid, og setter kursen mot Høyre og Frp.

Krise i Ap

For Arbeiderpartiet ser ikke lenger ut til å være en garantist for makt. Partiet lekker velgere i strie strømmer. Stemningen internt er slett ikke god, og fylkesordførerkandidat Tove-Lise Torve er omstridt både i og utenfor partiets rekker. Fylkespartiet ser heller ikke ut til å få mye drahjelp fra sentralt hold. Partiet skal gjøre en usedvanlig god valgkamp for å unngå en smell i valget til høsten.

Heller ikke Høyre og Frp kan ta lett på den kommende valgkampen. Begge partiene har en fallende formkurve.

Fortsatt ligger Frp høyt i Møre og Romsdal sammenlignet med resten av landet. Fylkesleder Frank Sve mener noe om det meste, og har med seg ikke mindre enn fire statsråder fra eget parti i regjeringen. Det burde være en garanti for suksess, men det ser ikke ut til å være gitt.

Høyre sliter også mer enn de har gjort på lenge på riksplan. Det ser ut til å smitte over på lokalpolitikken, men det ser ut nå som at partiet kommer til å gjøre et helt greit lokalvalg.

Det kan en ikke si når det kommer til Venstre og KrF. Begge har til tider katastrofalt svake nasjonale meningsmålinger. Der er de ennå ikke i fylket. Men mye jubel valgnatten tror vi ikke det blir.