Næringslivets nyttårsønske for nye Ålesund:

«Full fart framover – sammen!»

Ønskeliste: Bente Lunde Jacobsen har snart sitt første år som administrerende direktør for Næringsforeningen - Ålesundregionen bak seg. Her sammen med styreleder Jan Rune Hurlen. I denne kronikken presenterer hun næringsforeningens nyttårsønsker for nye Ålesund, ett år før den nye kommunen blir en realitet.   Foto: Nils Harald Ånstad

Vi må sammen arbeide for at Sunnmøre blir en attraktiv bo- og arbeidsregion, slik at vi trekker til oss den aller beste kompetansen til nytte og gagn for et aktivt næringsliv

Bente Lund Jacobsen
Kronikk

Det er mange som har nyttårsforsetter for det kommende nyåret. Nyttårsforsettene kan ha mange vinklinger, men veldig ofte hører vi at folk tenker på at de skal spise sunnere, bevege seg mer og bli slankere.

Næringsforeningen – Ålesundregionen har også nyttårsforsetter, men på førsteplass blant våre forsetter ønsker vi at Nye Ålesund kommune skal få et næringsliv som er sunnere og sprekere.

Vi har ingen planer om å bli verken tynnere eller smalere – vi vil tvert om at næringslivet i regionen vår skal bli større og sterkere, til og med breiere.

Nye Ålesund

Tiden går fort! Vi går nå inn i siste runde på løpet mot nye Ålesund kommune. 2019 blir det siste året med egne organisasjoner for de fem kommunene som skal slå seg sammen. Fra neste nyttår skal disse fem kommunene være ett.

I det som er en av Norges største reformer – kommunesammenslåingen – er arbeidet med å sy sammen folk og kulturer, rutiner og regelverk enormt. For ikke å snakke om den nye lokaliseringen til de enkelte institusjoner og etater.


Synspunkt om rederinæringen:

«Familien Farstad har skrevet sitt navn med gullbokstaver i byens historie»

Historien om Farstadrederiet burde være en inspirasjon for folk i vårt distrikt til å tenke fremover henimot ny stor skipsfartsvirksomhet i Ålesund, skriver Oscar Dag Larsen i dette innlegget.

 

Vårt håp i Næringsforeningen – Ålesundregionen er at en opp i alt dette arbeidet som nå gjøres også tar med seg tilretteleggingen av hva innbyggerne egentlig skal leve av i den nye kommunen. Nye Ålesund kommune kan og bør gi næringsutviklingen en ny giv – og Næringsforeningen Ålesundregionen ønsker å være en del av dette arbeidet – gjerne som en pådriver.

Har vi ikke et næringsliv, så har vi heller ikke et samfunn.

Døråpner og talerør

Næringsforeningen er like gammel som byen, ja faktisk litt eldre. Vi har jobbet for næringslivet i 170 år!

Ny leder for Næringsforeningen, Ålesundregionen - Bente Lunde Jacobsen.   Foto: Photo by Tony Hall Copyrighted

Vi har i dag godt over 200 medlemmer fra de største industribedriftene til ikke fullt så store bedrifter – i mange bransjer og markedssegmenter. Når det gjelder størrelse og bransjebredde på denne næringsforeningen finner man ingen tilsvarende foreninger i Møre og Romsdal.

Vi må sammen arbeide for at Sunnmøre blir en attraktiv bo- og arbeidsregion, slik at vi trekker til oss den aller beste kompetansen til nytte og gagn for et aktivt næringsliv.


Presentert på jobbmesse

Smart by skaper nye arbeidsplasser

– Ålesund rykker opp en divisjon når vi blir en del av United Smart Cities. Det vil skape nye arbeidsplasser.

 

Medlemmene våre kommer fra hele Sunnmøre. Dette er bedrifter og bedriftsledere som ser og vet at byen er og må være en motor for regionen.

Næringsforeningen er porten inn til næringslivet på Sunnmøre. Til oss kommer internasjonale og politiske besøk.

Vi får henvendelsene og spørsmålene – fordi vi kjenner medlemmene våre og kan svare på vegne av mange. Næringsforeningen er en døråpner til næringslivet på Sunnmøre.


Synspunkt 19. desember:

Etterlyser kollektivløft: – Hva med å etablere et pilotprosjekt?

«Krever kollektivløft i Ålesundregionen.» Dette var overskriften i et brev, som ordførerne i Region Ålesund sendte til Møre og Romsdal fylkeskommune i april 2016.

 

De som leter etter kontakter, nettverk og leverandører kommer til oss – fordi vi kjenner næringslivet her. Nettopp næringsforeningen er et viktig talerør – vi går foran – og sammen med medlemmene – inn mot interesseorganisasjoner og styresmakter regionalt og nasjonalt. Vi hjelper også gjerne på vegen mot satsing i utlandet – fordi vi kjenner næringslivet.

I samme tempo som næringslivet

Det viktige og spesielle med Næringsforeningen er bredden og farten vi har.

Vi er ikke en organisasjon for en enkeltstående bransje – vi jobber for bredden og styrken – og er en pådriver for farten fremover!

Nå vil vi at nye Ålesund kommune skal dra nytte av alt vi kan om næringslivet i sitt arbeid med å utvikle den nye kommunen. Vi spør oss selv – hvordan kan den nye kommunen bidra til å ivareta og styrke veksten i næringslivet?


"Sjekk inn" på NMK

- Ålesundsregionen skal på kartet som aldri før

Ålesundsregionen skal på kartet som aldri før, sier ordfører  Eva Vinje Aurdal.

 

Spør oss, da! Inviter oss med, bruk oss! Vi må sammen arbeide for at Sunnmøre blir en attraktiv bo- og arbeidsregion, slik at vi trekker til oss den aller beste kompetansen til nytte og gagn for et aktivt næringsliv.

Næringslivet sin rolle i en ny og større kommune blir ikke mindre viktig enn før. Heller tvert om! Med Nye Ålesund kommune på plass har vi et fellesskap og et grunnlag for å skape et så sterkt Sunnmøre at det kan bli et reelt tyngdepunkt mellom Bergen og Trondheim.

Når nye Ålesund kommune nå legger sine planer for fremtiden – hva gjør nye Ålesund kommune med sin næringslivsstrategi?


Flyplassen på Vigra

«Vegen til verda må utviklast»

No samlar vi alle gode krefter for å styrke hovudvegen frå Nordvestlandet til verda og omverda. Eit nytt utviklingsforum for Ålesund lufthamn skal etablerast i haust. Kommunane rundt har alt sagt ja til å vere med.

 

Hva tenker politikerne om sin rolle nå, der de skal inn i et valgår for å bli valgt til de som skal bestemme hvordan de skal tilrettelegge forholdene for næringslivet i regionen? Hvordan skal de engasjere seg i næringslivssaker? Med en større kommune vil det bli enda større forventninger til at kommunen skal spille på lag med og i samme tempo som næringslivet. Den nye kommunen og næringslivet må være sammen om utvikling og innovasjon på dette feltet.

For næringslivet har kommunegrenser kanskje vært til plunder og heft. Nå slipper de dette, men hva kommer i stedet?

Dra lasset sammen

Vi krysser fingrene for at nye Ålesund kommune velger det beste fra alle fem kommunene og drar synergier av hverandre. Men spør oss gjerne om råd. Våre medlemmer og vi vet hva som har fungert – og ikke fungert – i de fem kommunene.


Lanserer rekrutteringsprogram for unge talenter under «Sjekk inn»:

Søker unge talenter

Under Sjekk inn lanserer Næringsforeningen et nytt traineeprogram for å lokke unge talenter til Sunnmøre. Slik kan nyutdannede komme rett fra skolebenken og til en trainee-stilling i regionen.

 

Vi vil være med på å dra lasset sammen med nye Ålesund kommune. Vi er en samfunnsaktør og våre 200 medlemsbedrifter er samfunnsbyggere. Vi vil bidra til den viktige jobben med å holde innovasjonstakten oppe. Få flere og nye bedrifter, bredde og mangfold både i næringslivet og i arbeidslivet. Få satt regionen på kartet. Hindre at vi drukner blant alle andre som vil bli hørt i den offentlige debatten.


Vil ha mer av næringslivet til å utvikle Ålesund lufthavn

400-500 bedrifter ble invitert til å være med på å utvikle flyplassen. 13 har takket ja.

Det nye utviklingsforumet til Ålesund lufthavn er i ferd med å stiftes med aksjonærer fra 16 kommuner og hittil 13 bedrifter. Ønsket er å få mer av næringslivet med på laget.

 

Spør oss i Næringsforeningen – Ålesundregionen om å være med på utviklingen av den nye Ålesundsregionen. Vi sier ja! Det er nyttårsforsettet vårt – sammen for å bli større, sterkere og sunnere.

Godt nyttår!

Bente Lund Jacobsen, administrerende direktør, Næringsforeningen – Ålesundregionen

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.