Bypakken

«Sykle til jobben i Ålesund»

De fleste har sett overskriftene i Sunnmørsposten om at Ålesund er landets verste sykkelby.

Sykkelbyen: Artikellforfatteren Ørjan Bell mener Ålesund er en helt grei by å sykle i, men heller ikke noe mer.  Foto: Staale Wattø

En bypakke må være spiselig for dem som skal være med å betale den, men innholdet må være logisk sammensatt

Kronikk

Undersøkelsen er utarbeidet av Syklistenes landsforening, og for 2018 var det færre enn 10 personer som deltok i undersøkelsen. Grunnlaget for konklusjonen var derfor svært lavt, men betyr det at konklusjonen er feil?

Undertegnede har flere års erfaring med å sykle til og fra jobb i Ålesund, og min konklusjon er at Ålesund er helt grei å sykle i, men ikke noe mer.

Mangelen på et klart fysisk skille mellom syklister og biler er nok den største utfordringen, og dette understøttes av en omfattende studie fra 2014.

Utrygg vei for syklistene er nemlig en av flere viktige grunner til at folk lar sykkelen stå.

Selv om det er helt greit å sykle gjennom store deler av Ålesund, så fremstår sentrum som kronglete å forsere.

Samtidig er Ålesund en smal by, og det er utfordrende å lage sykkelveier med fysisk skille til biler og gående. Løsningen her er derfor å se på eksisterende veier og reisevaner for å på den måten finne ut hvor de syklende kan reise uten at det går for mye ut over dem som benytter bil.

En del av denne løsningen innebærer også at en del parkeringsplasser må ofres. Handelsstanden i sentrum har gjentatte ganger vært kritiske til slike tiltak, og mener at færre parkeringsplasser på gatenivå vil føre til en reduksjon i omsetningen i sentrum.

I tre uavhengige rapporter/undersøkelser fra henholdsvis Oslo kommune (2014), Statens vegvesen (2015) og Kristiansand kommune (2016) er gjennomgangsmelodien den samme: en reduksjon av antall parkeringsplasser på gatenivå, flere parkeringsplasser inne i parkeringsanlegg (likt det vi har i Aksla parkering) og bedre tilrettelegging for gående og syklende fører faktisk til økt omsetning for handelsstanden i sentrum.

Selv med litt rapporter og undersøkelser som motsier det mange i handelsstanden sier, så vil nok mange i handelsstanden fortsatt ase seg opp. Men kanskje vi må ta inn over oss at dagens unge forventer noe annet enn det som har vært?

Det kan faktisk tenkes at Johannes (20) og Kristoffer (21) nå studerer i Oslo, Bergen eller Trondheim, og flytter tilbake til Ålesund om 5-10 år.

Enkelte av disse Johannesene og Kristofferne har da sannsynligvis vent seg til å benytte sykkel eller kollektiv for å flytte seg selv til/fra jobb.

Hva har Ålesund kommune og Møre og Romsdal fylke å tilby disse?

I dag er det ikke så mye å skryte av på den fronten. Fakta er at fylket vårt er ett av de dårligste fylkene i landet når det gjelder aksjonen «Sykle til jobben», og Ålesund merker seg ut som ekstra dårlig. Rundt omkring i Norge tilbys denne aksjonen gratis til innbyggere i et stort antall kommuner og fylkeskommuner, men her i fylket er det kun Kristiansund og Ørsta som har skjønt at dette kan være ett (av flere) tiltak for økt sykkelandel.

Antall påmeldinger i de 3 største byene i fylket sier også at tiltaket har en viss effekt, men at Ålesund har et stykke igjen: I Kristiansund (24.000 innbyggere) er det 169 påmeldte, i Molde (27.000 innbyggere) er det 62 påmeldte, mens i Ålesund (48.000 innbyggere) er det 49 påmeldte.

Det er fortsatt mulig for både enkeltpersoner og bedrifter å melde seg på. Hva med å gjøre det i dag?

Du som arbeidsgiver kan faktisk sponse en «Sykle til jobben»-deltakelse for dine ansatte, og det koster garantert mindre enn det du får igjen. På lengre sikt kan du satse på bedre sykkelfasiliteter på jobb, sykling som en del av arbeidstiden og km-godtgjørelse for sykling til/fra jobb.

Når en spør de ansatte, så er dette faktisk de tre viktigste tiltakene som arbeidsgiver kan bidra med. Det er derfor gledelig å se at flere og flere arbeidsgivere legger til rette for at en skal kunne sykle til/fra jobb. NTNU i Ålesund fikk i fjor 2 elsykler på Campus som skal kunne benyttes i arbeidstiden. Samtidig tar det tid å endre transportvaner, og erfaringer fra NTNU i Trondheim viste at bilbruken ikke gikk ned før det ble innført parkeringsavgift.

I mange tilfeller må det altså svi litt økonomisk for at folk skal endre vaner. Og dette er jo litt av bakgrunnen for at det blir innført bompenger.

Og nettopp det er litt av kjernen i utfordringen rundt sykkelsatsingen her i byen. Skal det skje noe, må det penger på bordet. Ålesunds bypakke er nå kommet opp i 6-7 mrd. kroner. Hvis en enten ikke kan eller ønsker å endre transportvanene sine, så er det klart at dette vil merkes på lommeboka for en del. Hans Kjetil Knutsen i Ålesundslista vil nå halvere pakken.

Enkelte mener sikkert at det er en klok tanke, men i forslaget fra Knutsen gjør han utvilsomt noe veldig uklokt: Han ønsker å redusere satsingen på kollektiv, sykkel og gange fra 287 millioner til 100 millioner. Uten et eneste kritisk spørsmål fra journalisten som skrev om dette.

Disse 187 millionene ekstra kan utgjøre ganske mye tilrettelegging for de nevnte transportgruppene, men utgjør samtidig en svært liten del av en bypakke på 3 mrd. (Knutsens forslag).

En bypakke må være spiselig for dem som skal være med å betale den, men innholdet må være logisk sammensatt. En viss satsing på kollektiv og sykkel må derfor til, eller så vil litt av poenget med en bypakke forsvinne.

En bypakke og tilhørende sykkelsatsing kan være mange år fram i tid – i verste fall skjer det aldri, og videre utvikling av Ålesund og spesielt sentrum stagnerer. Men du kan faktisk bidra allerede nå.

Sykler du til og fra jobben kombinerer du transport og trening og sparer både miljøet, bilen og penger, i tillegg til at helsa blir bedre.

Selv om du vet alt dette, så er det likevel slik at mange ikke orker tanken på å tråkke i vei. Da kan løsningen være en el-sykkel. For 10–20.000 får du en god el-sykkel, og en morsom sykkelopplevelse. I tillegg vil hver tur gi deg litt mosjon, masse frisk luft og sparte transportkostnader.

Potensialet for sykkelbyen Ålesund er kjempestort og du kan bli den neste som bidrar til en ytterligere økning i antall personer som daglig sykler til og fra jobb. Det vil både du, byen, den oppvoksende generasjonen og arbeidsgiveren din sette pris på. Tråkk i vei!

Ørjan Bell
Ålesund

Her kan du lese flere ytringer i Sunnmørsposten