Kronikk

Vindkraft – klimabløff og nasjonal tragedie

Media har viet mye spalteplass på vindturbiner og klima. Sunnmørsposten (Smp) lot oss få innsyn i «solskinnshistorien» om vindturbinene «Mehuken» i Måløy. Noen få og små vindturbiner der grunneierne får betalt av oss andre via strømregninga. Historien er dessverre lite relevant.

Vindkraft: Unøyaktigheter om vindturbiner, vind-industri og klimaeffekt «sauses» ofte sammen i en lapskaus om det «Grønne» og politisk korrekte, mener kronikkforfatterne. Her vindmøller i Eigersund kommune i Rogaland.   Foto: Terje Pedersen

Kronikk

Unøyaktigheter om vindturbiner, vind-industri og klimaeffekt «sauses» ofte sammen i en lapskaus om det «Grønne» og politisk korrekte. Store og alvorlige samfunnskonflikter ved slik utbygging formidles det heller lite om. Etter vårt syn har media et betydelig forbedringspotensial i å ivareta sin informasjons- og samfunnsoppgave. Noen dokumenterte realiteter bør derfor ha interesse.

Gigantiske vindturbiner over 200 meter høye, i stort antall (4-5.000 i tallet) planlegges bygget. Disse skal etableres i enorme industriområder som sprenges inn i urørt norsk natur. Med egne veisystemer, masseuttak, knuseverk, trafostasjoner, kabelgrøfter m.m.

Dagens vindturbiner har svært lite til felles med «møller» eller «parker». Dette er industri – arealkrevende vind-industri. Beskjeden vi fikk fra NVE med «Nasjonal ramme», er at indrefileten av urørt norsk natur passer til utbygging av vind-industri. At dette vil innebære alvorlig miljøkriminalitet får passere i media uten større kommentarer.

Enormt vindkraft-engasjement – over tusen høringssvar

Motstanden mot utbygging av vindkraft på land har eksplodert. Én uke før høringsfristen 1. oktober har departementet fått inn godt over tusen høringssvar.

Største naturinngrep gjennom alle tider

Landet står overfor de største ensidige naturinngrep gjennom alle tider, med enorme naturødeleggelser og omfattende negative konsekvenser for folk, industri og næringsliv. Grunnlag for allsidig næringsvirksomhet, livskvalitet og rekreasjon i livskraftige lokalsamfunn settes i spill. En nasjonal tragedie, uten krav til å dokumentere klimaeffekt.

Fugleekspert:

Vindkraft: Seier lova vert brote i Haram

Alv Ottar Folkestad trekker fram to paragrafer han meiner konsesjonsmyndigheitene bryt ved å tillate vindkraft på Haramsøya.

Ingen dokumentert klimaeffekt

Det hevdes at norsk vindkraft vil «redde klima». Det er feil. Norsk vindkraft gir ingen dokumentert klimaeffekt. Det er heller ingen krav til klimabudsjett eller regnskap ved søknad om konsesjon. Rasering av norsk natur skjer til ingen nytte.

Hovedstadens klimabevegelse og utbyggere hevder vi trenger vindkraft. En politisk korrekt klimabløff. Fra de som vil ha sine grådige fingre i driftskonti til norsk næringsliv og i lomma til det norske folk. Norge produserer ren, fornybar og regulerbar vannkraft 365 dager i året og har gjort det i mer enn 100 år. Vi har årlig netto krafteksport, over 95% fornybar vannkraft. Det er verdensklasse.

Vindkraft, upålitelig og sekundær kraftproduksjon

Landbaserte vindturbiner er svært kostbar, upålitelig og sekundær kraftproduksjon. En vindturbin produserer kraft 110-120 av årets 365 dager (ref. NVE). Og vi vet aldri når (det blåser). Likevel særbehandles vindkraft. Det eneste vi får igjen er langt høyere strømregning.

Vindmøllemotstandarar vil ha fylkesmannen på banen

Folkeaksjonen mot vindkraftverk håper fylkesmannen vil forsterke sin kritikk av kraftverksplanane på Haramsøya.

Vindkraft, samfunnets snyltere

Kostnadene for å bygge vindturbiner er gått ned, likevel er det ikke særlig lønnsomt. Ikke uten svært gunstige rammevilkår med ti-talls milliarder i subsidier og gratis nettilknytning betalt av oss kunder over strømregninga, samt svært gunstige skatte- og avskrivningsregler.

Ordninger så gode at utenlandske investorer står i kø. Ca. 90% av norsk vindkraft er i utenlandsk eie. Storting og regjering har i strid med tidligere prinsipper for eierskap og nasjonal kontroll med våre naturressurser, lagt til rette for storstilt "salg" av norske lokalsamfunn og naturmiljø til utenlandske investeringsselskap. Våre fremste folkevalgte har påtatt seg et tungt ansvar.

En økonomisk katastrofe

Med enda flere utlandskabler legges det til rette for mer krafteksport - og import av langt høyere kraft-priser. Vindkraft skal gjøres lønnsomt. Regninga er det norsk industri, næringsliv og private forbrukere som må ta. Dyrere strøm gir høyere produksjonskostnader, dyrere eksportvarer og svekket konkurranseevne for næringslivet og dyrere varer/tjenester for alle oss andre. En økonomisk katastrofe med tap av arbeidsplasser og mindre i norske husholdningsbudsjett kan bli resultatet.

Likevel forsøker «bedrevitende» konsernsjefer med bakgrunn fra private «klima-organisasjoner» å overbevise oss om at, jo vindturbiner er det eneste rette. Vi må da være en «ekte» klima-nasjon leser vi i et innlegg gjengitt i flere aviser. Her frem-snakkes på godt norsk en bløff, en gedigen klima-bløff.

Ny kraftproduksjon

Det er godt kjent at vi kan øke vår produksjon av fornybar kraft ved å oppgradere eldre vannkraftverk til å produsere mer kraft enn hva en gigantutbygging av vind-industri vil gi, uten større naturinngrep. I tillegg er potensialet ved energieffektivisering og solkraft betydelig.

Naturbasert reiseliv

Vi er heldige i Norge og har fått noe av verdens vakreste natur i gave fra Vår Herre. Vårt unike kyst-, fjord og fjellandskap er en turistattraksjon i verdensklasse. Media bør vel være opptatt av at landets reiselivsnæring med sine 170.000 årsverk (ref. NHO Reiseliv og NHO M&R) trues når produktet «Urørt norsk natur» raseres.

Besøkende vil ha ekte naturopplevelser i intakt og urørt natur, (ref. oppslag på NRK «De vil se Norge før de dør»). Gigantisk vind-industri og enorme naturinngrep på land og i kystnære områder gir ikke slike opplevelser. Det unike, selve merkevaren ødelegges for alltid. Klimaeffekten er 0-null.

Ikke klima, men penger

Smp har som dominerende regionavis et spesielt samfunnsansvar. Vi anmoder derfor om at det avsettes enda mer ressurser til undersøkende og kritisk journalistikk og slik opplyse oss lesere hva norsk vindkraft egentlig handler om.

Det handler ikke om klima, men penger. STORE penger, som skal betales av det norske folk i generasjoner.