Kronikk:

«Maritim finansiering står høyt i GIEK»

De siste dagene har GIEK mottatt flere innspill i og utenfor avissidene som gjelder vårt samspill med og bidrag til maritim næring.

Wenche Nistad, Administrerende direktør i GIEK.  Foto: Pressebilde, Giek

Kronikk

Det er gledelig at GIEKs ordninger er godt kjent i næringen og anses som viktige for dens fremtidige konkurransekraft og aktivitet. Jeg merker meg også ønsket om å være enda synligere i fylket. Så fort vi får lov å komme ut av våre 90 hjemmekontor vil vi gjerne gjenoppta og styrke den personlige kontakten utover de løpende webinarene og nettmøtene vi har måttet ty til det siste året.


Giek-Eksportkreditt til Ålesund

Nybø villig til å møte næringslivstopper for å diskutere Giek-flytting

Næringsminister Iselin Nybø er i følge Høyres Helge Orten villig til å stille i et møte med næringslivet på Sunnmøre for å diskutere en mulig flytting av hele eller deler av Giek - Eksportkreditt ut av Oslo.


Det faktum at Møre og Romsdal har brukt ordningene våre mest frem til 2019 viser hvor tett samarbeidet er mellom GIEK, bedriftene og bankene i landsdelen. GIEK strekker seg langt for å hjelpe landets viktigste verftsfylke med å skaffe nye oppdrag og sikre aktivitet. Eksempelvis sist sommer jobbet vi med lokale krefter for å hjelpe Kleven verft ut av vanskeligheter og over på mer stabil og forutsigbar drift. Vår rolle er ikke som frontfigurer i nyhetsbildet—men som en effektiv og pålitelig finansieringspartner for bedriftene.

Milliardbidrag til havnæringene

Private og offentlige finansaktører, inkludert GIEK, har de siste årene samarbeidet om en storstilt omstilling av næringen. Etter omfattende finansiering av offshoreskip frem til 2015, og deretter flere serier av cruiseskip og ferger, ser GIEK særlig tre hovedmarkeder for maritim næring der GIEKs statlige lånegarantier nå spiller en avgjørende rolle:

  1. Ni milliarder til grønn skipsfart: batteridrift, hybriddrift, utslippsrensing og andre typer installasjoner for å kutte utslipp på fartøyene er et vekstmarked for næringen. GIEK forventer å passere ni milliarder kroner i statsgarantier til grønn skipsfinansiering i inneværende år. Den prisbelønte fergen Color Hybrid fra Ulstein, verdens første hybride brønnbåt fra Larsnes Mek. og nye batteripakker fra Kongsberg og Vard på Island Offshores PSV er eksempler på GIEK-garantier til fremtidsrettede maritime prosjekter.
  2. Åtte milliarder til havvind: GIEK har stilt opp med statsgarantier til finansiering av havvindparker internasjonalt —knyttet til nye kontrakter for norske Aibel, Nexans og Fred. Olsen. Andre lands garantiinstitutter har også bidratt med finansiering for å fremme sine egne lands leverandører. I denne konkurransesituasjonen ønsker flere norske bedrifter å posisjonere seg, og GIEK har fått presentert flere nye prosjekter.
  3. Fem milliarder til sjømatnæringen: På to år har GIEK firedoblet vår finansiering til bedrifter og banker som er aktive innen havbruk og fiskeri. GIEK har finansiert nye merder på åpent hav, innovative brønn- og bløggebåter, nye fiskebåter og avanserte prosess- og slakteanlegg som øker næringens kapasitet og konkurransekraft langs hele kysten. Våre nyeste finansieringsløsninger gjør det attpåtil mulig for lokale underleverandører å få garantier til større anleggsinvesteringer, eller øke arbeidskapitalen og produksjonen. Aldri før har GIEKs tilbud vært tilpasset så mange ulike typer finansieringsbehov som nå.

Venstre-ordfører om Giek-flytting: – Stor tro på at det må være mulig å få det til

Ordfører i Stad kommune, Alfred Bjørlo (V), mener Herøy-reder Stig Remøy tenker helt riktig når han går inn for å flytte Giek og Eksportkreditt ut av Oslo. Men han vil ikke kritisere partikollega Iselin Nybø for at hun avviser en slik flytting.


Må være ekspert på finansiering

Når GIEK jobber med et så bredt spekter av bedrifter, får våre analytikere ny kunnskap om produksjonsmetoder, forretningsmodeller og teknologier. Denne innsikten bruker vi for å estimere den finansielle risikoen som Staten forventes å ta—og ta en beslutning på om prosjektet passer innenfor våre ordninger og regelverk. Spesielt når det gjelder verfts- og offshorenæringene i Norge har vi spisskompetente team med dyp innsikt i markedene, produksjonsbedriftene og rederiene.

Enkelte har etterlyst at GIEK skal ha detaljert oversikt over innovasjonen i maritim næring på Sunnmøre og ellers. Faktum er at vi kjenner mange av bedriftene og teknologiene i næringen. Vi har også satt oss inn i miljøteknologi på Østlandet, på legemiddelproduksjon og møbelproduksjon i Innlandet, oppdrettsteknologi i Nord-Norge og Trøndelag, og prosessindustri i Telemark og Agder. Alle er eksempler på bedrifter som har fått statsgarantier hos oss, og vi er klare for å hjelpe flere.Samtidig er det Forskningsrådet og Innovasjon Norge som har kjerneoppgavene innenfor forskning og innovasjon i virkemiddelapparatet. Enova på sin side forvalter tilskuddsordningene til miljøprosjekter. Vi henviser gjerne mellom virkemidlene og samarbeider i enkeltprosjekter, men GIEK skal ikke være innovasjonseksperten blant oss.

Det GIEK derimot må være ekspert på, er finansiering. Vi arbeider innenfor en finansiell klynge bestående av statlige departementer, internasjonale organisasjoner og regelverk, kommersielle banker i inn- og utland, store advokatkontorer og andre typer finansielle rådgiver. Vi forhandler regelmessig med internasjonale finansinstitusjoner og selskaper fra Storbritannia til Sør-Afrika, fra New York til Chile og fra Egypt til Kina.

GIEKs internasjonale aktivitet, og vår tilgjengelighet for potensielle utenlandske kjøpere, er helt essensielle når store og små norske kunder kommer til oss med finansieringsbehov rettet mot eksport. De må være trygge på at GIEK har finanskompetansen, de internasjonale nettverkene, innsikten i norsk og internasjonal forretningsjus og statsstøtteregelverk som de selv mangler—men som kreves for å sette opp en skreddersydd finansiering som utløser kontrakten som de er ute etter.

Åpen om vårt arbeid

Avslutningsvis er det viktig å understreke at GIEK, i motsetning til flere andre statlige virkemidler, ikke deler ut tilskudd over statsbudsjettet. Hver krone vi stiller i garanti kan påføre fellesskapet et tilsvarende tap i fremtiden. Dette er et tungt ansvar, og gjør at GIEK alltid må vurdere både verdiskapingen i bedriften og risikoen for tap for Staten når vi får en ny søknad.

Garantien kan derfor kun stilles til lønnsom næringsvirksomhet, og den må aldri konkurrere mot en garanti fra en privat norsk bank.

Dette betyr dessverre at GIEK av og til må avslå søknader som kan være viktige for bedriften—men som befinner seg utenfor regelverket eller innebærer svært høy risiko for tap av fellesskapets midler.

Vi kan heller ikke avskrive misligholdte lån for en gjeldstynget kunde mens private kreditorer for det samme lånet slipper unna. I slike situasjoner må alle kreditorer bidra, ellers taper skattebetalerne uforholdsmessig mye. GIEK har sittet i snart syv år i tunge restruktureringsforhandlinger nettopp med mål om å redusere Statens tap mest mulig.

Det næringslivet derimot har krav på, uansett næring og fylke, er god informasjon om GIEKs ordninger og tjenester, de internasjonale og norske reglene, og hvilke garantier vi har stilt på vegne av fellesskapet. Vi har dessuten lav terskel for å stille opp når en bransjeforening eller klynge ønsker å få presentert vårt tilbud. Vi ser virkelig frem til å trappe opp besøk hos eksisterende og potensielle kunder på Sunnmøre, i resten av landet og hele verden så fort forholdene tillater det.