Kronikk av Hanna Relling Berg og Eirik Hoff Lysholm

«Vi må ta godt vare på tilliten»

Nær sju av ti nordmenn har høy eller svært høy tillit til redaktørstyrte mediers dekning av koronakrisen, sier en fersk undersøkelse. Dette er gledelige tall for den norske mediebransjen.
Kronikk

Nå er det viktig at vi arbeider for å bevare tilliten. Det gjør vi best gjennom sannhetssøkende journalistikk og størst mulig åpenhet.