Sesongarbeidere: Mange bedrifter venter på ansatte som kommer fra land med langt mindre smitte enn Norge, skriver Knut Flakk og Kristin Krohn Devold i denne kronikken.  Foto: Staale Wattø

Kronikk av Knut Flakk og Kristin Krohn Devold

«Reiselivet må få tilgang på ansatte nå»

Regjeringen må finne trygge og mer fleksible løsninger som umiddelbart kan sikre reiselivet tilgang på sesongansatte.

Vi risikerer å miste kompetanse til andre europeiske land og den viktige sommersesongen står nå i fare.

Reiselivet hadde store forventninger til regjeringens pressekonferanse 18. juni, men ble svært skuffet da det ikke kom noen store lettelser for arbeidsinnvandring. En fersk undersøkelse fra NHO Reiseliv viser at fire av 10 reiselivsbedrifter mangler nødvendig arbeidskraft fra utlandet, og halvparten av landets hoteller mangler nødvendig personell til å ta imot turistene i sommer. Det betyr at reiselivet vil miste helt nødvendig omsetning på toppen av et kriseår uten like.

Knut Flakk: Eier av Flakk gruppen og reiselivsbedriften 62 grader nord  Foto: Staale Wattø

Kristin Krohn Devold: Administrerende direktør i NHO Reiseliv. 

Med variable turistsesonger er reiselivsbedrifter avhengige av å justere antall ansatte på jobb i løpet av året. Derfor hentes det inn sesongarbeidere i noen perioder for å ta unna de største toppene, og det er denne omsetningen i høysesongen man lever av resten av året.

Sesongarbeiderne sikrer dermed helårsarbeidsplasser for de som bor og jobber i lokalsamfunnet, slik at bedriftene kan ha folk på jobb også i de stille månedene.

Ikke tid til nyrekruttering

For Flakk-gruppens reiselivssatsing er det snakk om sesongarbeidere som har vært ansatt tidligere og som kommer tilbake år etter år. Disse kjenner godt til bedriften og oppgavene som skal løses – og bedriftene kjenner dem og vet at de gjør en meget god jobb.

Skulle man rekruttert nye folk fra et såkalt «grønt land», stiller saken seg ganske annerledes.

For det første kan det ta tid å finne den rette og det vil alltid være usikkerhet knyttet til slike nyansettelser. Dessuten kan landene fort skifte fra grønt til gult og rødt, og da er man sjakkmatt.

Dette er medarbeidere som blir boende fast på stedet der de jobber hele sommeren, og representerer en langt mindre smitterisiko enn mange andre som ferierer og reiser rundt.

Det er rett og slett ingen logikk i at reiselivsbedriftene ikke kan få inn helt nødvendig personell som kan testes og sitte i karantene. Det er uforståelig når risikoen er så lav, at regjeringen er villig til å påføre norsk reiselivsnæring en så stor økonomisk belastning.

Vi mener Sjøfartsdirektoratets løsning for innreise i større grad må åpne opp for innreise av personell som er helt nødvendige for driften, uten at de nødvendigvis er «spesialister». Det viktigste er at det er en arbeidsavtale og at testing og karantenekrav oppfylles.

Vil tape ansatte til andre land

Dette må gjøres nå, for Norge vil koble seg på EUs koronapass-løsning allerede 24. juni. Fra da vil det komme mange turister, men bedriftene kommer ikke til å ha servitører, kokker eller renholdspersonale som gjør at de kan ta dem imot.

Mange bedrifter venter på ansatte som kommer fra land med langt mindre smitte enn Norge. Først fra og med 5. juli opphever Norge reiserådet for EØS, Schengen og Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste FHI anser som trygge.

Det er krise at mange nå må vente helt til juli før de får inn sine ansatte, og Norge bør vurdere å gjøre dette mye tidligere. Bestillingene gjøres nå, og her vil noen få uker utgjøre stor forskjell for bookinger til sommersesongen.

Dessuten blåser det en gjenåpningsvind over Europa, hvor reiselivsbedrifter fra hele kontinentet står og venter på å få tak i folk. Når resten av kontinentet tar ferie, er det er stor etterspørsel etter ansatte i servicesektoren i hele Europa.

Mange har holdt kontakt med faste sommermedarbeidere som har sittet og ventet på å få komme til Norge. De får nå tilbud fra en rekke europeiske land om jobb, og da er vi bekymret for at mange kan miste hele staben om de må vente nye uker på å få komme til Norge. Forsvinner disse ansatte i år, kommer de kanskje ikke igjen neste år, og da vil kompetansetapet føre til enda større utfordringer for reiselivet i en viktig gjenoppbyggingstid.

Regjeringen må vise fleksibilitet og ta raske grep rundt denne problematikken. Om noen uker kan det være for sent å redde den viktigste sommersesongen til reiselivet på lang, lang tid.

----------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!