Kronikk:

Velkommen til Ålesund, studenter!

Tusenvis av ungdommer har denne uka fått svar på hvilket studium de kommer inn på.  Vel 600 av dem har fått tilbud om studieplass her i Ålesund. La oss ta godt imot dem!

Nye studenter: Vel 600 nye studenter har fått tilbud om plass ved NTNU Ålesund så langt. Dette bildet er fra fjorårets immatrikulering.  Foto: Staale Wattø

Kronikk

Etter at høyskolene i Ålesund og Gjøvik ble en del av Norges Teknisk-Vitenskapelige Universitet (NTNU) i 2016, har Ålesund har vært en universitetsby. Overgangen fra høyskole til universitet har ført til endringer i studentgruppen. Mens vi tidligere primært hadde studenter fra regionen, tiltrekker vi oss nå studenter fra hele landet.

Det gir oss som by store muligheter, men også noen utfordringer. Og utfordringene er blitt større i kjølvannet av koronapandemien med sine sosiale restriksjoner.

En god vertskommune

Ved NTNU Ålesund er det om lag 3000 studenter. I tillegg har byen vår mange elever ved fagskolen og kunstfagskolen. Dette er studenter som skal bruke flere år på å fordype seg i data, markedsføring, shipping, kunst, sykepleie, fornybar energi, nautikk, økonomi og mange andre studier som vil tilføre samfunnet kompetanse vi har behov for.

Studentene i Ålesund er et stort pluss for vår by. For utelivet, kulturlivet og friluftslivet.

Det å ha et universitetsmiljø bidrar også til kompetansearbeidsplasser og til vekst og utvikling, både i det offentlige og i næringslivet i regionen. Målet må være at mange studenter også velger å bli værende etter studiene, slik at vi får tilgang til deres nyervervede kompetanse.

Skal vi vinne kampen om fremtidens kompetanse må vi imidlertid evne å være en god vertskommune gjennom studietiden.

Heldigvis har vi en aktiv ordfører i Eva Aurdal. Hun tar vertskapsrollen på alvor. Og både hun og våre andre folkevalgte i kommunestyret bidrar godt i arbeidet med å utvikle Ålesund som universitetsby.

Skal vi vinne kampen om fremtidens studenter, vil det imidlertid kreve mye av mange i Ålesund. Vi må legge til rette for at studentene har gode studentboliger, kollektivtilbud, uteliv, kulturtilbud, fritidstilbud og helsetjenester. Studentene må forstå at de er velkomne og de må bli gitt muligheter som gjør at de trives. Dessverre har vi, men ikke bare vi, her en stor utfordring.


Økende smitte i Ålesund - men kommuneoverlegene har kontroll

Etter en periode med lite smitte og mye aktivitet øker smittetallene i Ålesund igjen.


Psykiske plager og ensomhet

Studentenes helse- og trivsels­undersøkelse (SHoT) viser at mange mer enn en av fire studenter opplever alvorlige psykiske plager. I tillegg oppgir en av tre at de ofte eller svært ofte føler seg ensomme eller isolerte.

Vi har lagt bak oss et år som har vært ekstra krevende, kanskje særlig for studentene. Undervisningen har vært digital, campus har vært stengt i perioder og det har vært restriksjoner for sosial kontakt.

Det ble derfor gjennomført en tilleggsundersøkelse til SHOT for å fange opp hvordan studentene har hatt det under pandemien. Ikke overraskende viser disse tallene en forverring. Hver andre student opplever alvorlige psykiske plager, og hver andre student oppgir også at de føler seg ensomme eller isolerte.

Dette er tall vi må ta på alvor også i Ålesund

Studenter er i en overgangsfase, fra ungdom til voksen. Mange flytter hjemmefra for første gang. De skal klare seg selv, skaffe seg et sosialt nettverk, samtidig som de skal prestere i studiene. Veien til ensomhet og sårbarhet er kort.

Heldigvis har vi studentsamskipnaden. Studentsamskipnaden i Ålesund er viktig for studentene som kommer hit, og for Ålesunds rolle som verskapskommune.

I et fellesskap

I Ålesund har det vært knapphet på studentboliger. Vi har sett dette og har ønsket å bidra. Ved studiestart kan vi derfor bidra til å huse i underkant av 250 studenter. Vi har lagt vekt på studentboliger som passer den enkelte, og som ligger nært både campus og sentrum.

Men vi vil gjøre mer enn å huse.

Vi ønsker å være med å utvikle universitetsbyen Ålesund gjennom å gjøre det vi kan best: Skape trygge, hyggelige boliger. Vi er inspirert av campusområdene på noen av de fremste studentsamfunnene i verden, og vår målsetting er at våre studentboliger skal være et hjem hjemmefra. Hos oss får studentene en bolig, men blir også del av et fellesskap med andre. En egen vert, eller boligfadder som det heter hos oss, sikrer personlig oppfølging av hver enkelt student, og legger opp til aktiviteter, opplevelser og et fellesskap studentene kan ta del i når de kommer til sin nye hjemby.

Det er vårt bidrag til at Ålesund skal være en god vertskommune. Det er vårt bidrag for å redusere forekomsten av psykiske plager og ensomhetsfølelse blant våre studenter.

Mindre byers fortrinn

Mange studenter søker seg til storbyene. Til Oslo, Stavanger, Bergen eller Trondheim. Ålesund, med langt færre innbyggere og studenter, kan ikke tilby storbyens fasiliteter.

Vi må derfor finne vår egen vri.

Gode studentboliger som bidrar til et inkluderende studentmiljø, er selvfølgelig kun en av flere faktorer. Utover dette, må vi utnytte de kvalitetene som finnes i vår unike by og bygge videre på dette. Forutsetningene vi har er gode. NTNU i Ålesund ligger vakkert plassert mellom fjord og fjell. Vi har et rikt uteliv.

Med rundt 3.000 studenter er studentmiljøet i Ålesund oversiktlig og inkluderende. Vi har dessuten lokalpolitikere som forstår hvor viktige studentene er for byen vår.

Årets studenter kan se fram til en lærerik og spennende studietid. Vi ønsker dem lykke til med noen av de viktigste og beste årene i livet. La oss ta dem varmt imot. Velkommen til Ålesund!

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!