foto
Adolph Tiedemanns berømte maleri «Haugianere», gir et inntrykk av forsalmingene Hauge talte i. Maleriet henger i Nasjonalgalleriet. Foto: NTB Scanpix

«Mer haugiansk kapitalisme: Inspirert av arven»